Blog


Webminar gratuíto de Microsoft sobre como "Ensinar con Teams ao estudantado" o martes 6 de xullo ás 10:00 horas:


Programa do webminar

1. Demostracións en vivo para unha xestión e administración eficaz da aula en liña:

 • Creación e administración de aulas virtuais/materias.
 • Integración con LMS.
 • Colaboración na aula con Teams (OneNote de Clase, formularios, tarefas).
 • Funcionalidades básicas durante unha clase en liña: roles, gravación, rexistro de asistencia á aula virtual, control de acceso.
 • Presentación e modos de visualización de contido e profesor na aula.
 • Breakout Rooms.

2. Recursos de formación para o profesorado.


Rexistro


Para  rexistrarte no webminar vai a : https://aka.ms/registro_teamsdocencia


A UDC pon ao dispor da comunidade universitaria unha serie de calendarios públicos clasificados por tipo de evento: públicos, académico e laboral.

Poderemos consultalos e engadilos aos nosos calendarios de outlook.


Todos os usuarios poderemos consultar no noso perfil do portal de servizos (https://servizos.udc.es) na opción de menú ‘intranet -> o teu perfil’ a que órganos colexiados pertencemos, xuntas de facultade/escola e consellos de departamento. A orixe desta información será xescampus e a sincronización da mesma entre xescampus e o portal de servizos será diaria.

Púxose en funcionamento unha nova versión da aplicación do servizo de distribución de listas de correo da UDC. O cambio fundamental é que corrixe o envío de imaxes incrustadas ás listas. Ademais presenta un novo interfaz visual que mellora a experiencia do usuario así como máis axudas para propietarios e moderadores.

Aplicación Consulta de IRPF

Xa está dispoñible, para o persoal con acceso a UXXI-EC, a aplicación web de consulta do IRPF das persoas que traballan na UDC. O enderezo é https://consultairpf.udc.gal e tamén tedes unha ligazón na páxina de Servizos.  

Como consecuencia, nos vindeiros días vai deixar de estar instalada nos equipos VDI a aplicación Consulta IRPF xa que non se adapta aos requirimentos do Esquema Nacional de Seguridade.

As oficinas de rexistro da UDC adaptaron a súa aplicación informática para incluír a partir de agora tamén aos estudantes no proceso de acreditación da identidade para a obtención do certificado dixital. Desde os rexistros poderán consultar a través desta aplicación, os datos básicos dos estudantes e en que curso académico e estudo están matriculados, e poderán rexistrar se se emitiu certificado dixital persoal para esta persoa.

Co paso a producción dos módulos Repositorio Documental (RD) e Sinatura Dixital (FD) de UXXI-EC. A xestión económica da universidade da un gran paso para eliminar o papel nas súas tramitacións.

Realizouse unha modificación na Sede electrónica para que acepte certificados de calquera tipo. A Sede electrónica unicamente aceptaba certificados de tipo 0 (persoal) e de tipo 5 (empregado público). Actualmente con esta modificación aceptaranse tamén certificados de representación de entidades.

Están dispoñibles para toda a comunidade universitaria un conxunto de fotografías institucionais que se poden empregar como fondos en presentacións, videoconferencias e outros usos, na seguinte ligazón:

https://udcgal.sharepoint.com/:f:/s/Seinfe/Er33F5lvBChPlr6NOBQjcn0Bb7ZjIO3JWEuPDQfJommTPA?e=DL4ZDM

O novo sistema de gravación permite que, por defecto, o alumnado poida eliminar as gravacións de TEAMS que ahora se gardan na sección de arquivos, polo que debe modificar esta configuración para cada canle que faga, seguindo esta quía elaborada polo cufie.

https://www.udc.es/export/sites/udc/cufie/_galeria_down/TELEFORMACION/GuiaConfiguracionGravacionsTeams.pdf_2063069239.pdf

Ao longo da fin de semana do 6 e 7 de febreiro activarase o novo mecanismo de gravacións de Microsoft Teams. Este cambio vén provocado polos continuos cambios de mellora da plataforma e atrasouse a súa posta en marcha para facelo coincidir co comezo do segundo cuadrimestre.

A partir de agora, as gravacións gardaranse, segundo o tipo de reunión, nunha das seguintes localizacións:

 • En reunións de equipos nunha canle: cartafol (denominada gravacións) na sección de arquivos da canle.
 • En reunións de chat:  cartafol (denominada gravacións) no Onedrive da persoa que inicia a gravación.

 

Isto permite que a gravación se trate como un ficheiro máis (de formato vídeo), proporcionando maior flexibilidade á hora de compartir a gravación. Entre outras cousas, pódese compartir con persoas alleas á UDC.

Ademais do cambio do sistema de gravacións, hai outra serie de novidades que están a comezar a chegar aos usuarios ou chegarán nas próximas semanas ou meses (é importante ter actualizada, á última versión, a aplicación de Teams dos nosos equipos) . Os máis destacados son:

 • Control sobre a reactivación do micrófono dos participantes nunha reunión. Isto non anula o mecanismo de pedir a palabra, levantando a man polos participantes que así o requiran. Desta forma, o/os moderadores poden activar o micrófono da persoa á que se lle dá a palabra.
 • Meeting groups. No medio dunha reunión (p.e. unha clase), é posible dividir esta en grupos temporais máis pequenos para, por exemplo, realizar un exercicio independente entre eles. O moderador pódese mover entre grupos e decidir cando se volve á reunión principal.
 • Mellora da listaxe de asistentes (accesible para o organizador da reunión): dispoñibilidade mesmo despois da reunión e información máis completa para mellor control da asistencia. (chega en febreiro).
 • Posibilidade de moderar/ocultar o chat dunha reunión.
 • Inclusión de reaccións dos participantes mediante emoticonos.
 • Posibilidade de transferir chamadas entre o computador e o móbil/tablet.
 • Melloras na aplicación para os computadores Mac (p.e. compartición do audio do computador).
 • Posibilidade de activar a supresión intelixente de ruído de fondo.
 • Aumento nos límites de participantes en Teams. Ata 1.000 persoas nunha reunión (chega en marzo) e, a partir de aí, ata 19.000 persoas máis como oíntes (chega en febreiro).


Máis información sobre as funcións de Teams https://support.microsoft.com/es-es/office/reuniones-y-llamadas-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#ID0EAABAAA=Meetings

A unidade de contratación da universidade xa pode xestionar as contratacións non menores a través a Plataforma da Xunta de Galicia Plation

O persoal contratado con cargo ao capítulo VI xa pode tramitar as súas solicitudes de ausencia no portal do persoal

Atópase dispoñible para toda a comunidade universitaria no portal de servizos (https://servizos.udc.es) unha nova opción no menú para expedir certificados en liña de vinculación coa UDC . Este certificado pódese xerar nos idiomas galego, español e inglés cun máximo dun por día. 

Activouse a opción de apuntarse á versións públicas preliminares de Teams. Desta forma, calquera usuario pode apuntarse indo ao menú debaixo da imaxe do seu perfil en Teams, baixo a opción "Acerca de".

Para máis información consultar o seguinte link: