Blog

O próximo xoves 28 está prevista a integración de Xescampus e a Secretaría Virtual co CAS. 

A pantalla de acceso a estas aplicacións será substituída pola de inicio de sesión en “Servizos UDC”.

Os usuarios poderán seguir empregando tanto as  súas credenciais institucionais (usuario e contrasinal) como os certificados dixitais admitidos na UDC.

Aqueles usuarios que no estean rexistrados no sistema unificado de identificación da UDC deberán facelo canto antes, noutro caso non poderán acceder a este servicio.

Dende o martes 19 de outubro de 2021 están operativos dous novos enlaces da rede de datos, cunha velocidade de 100Gbps cada un, entre o Campus de Coruña e o de Ferrol.

Esta mellora implica un aumento na capacidade de conexión do Campus de Ferrol co resto da rede da Universidade, multiplicando por 10 a velocidade dos enlaces enlaces, que pasan de 10Gbps a 100Gps.

Estes novos enlaces están configurados en alta disponibilidade proporcionando unha tolerencia a fallos.


Debido ao alto número de usuarios que recentemente sufriron ataques de phishing (correos maliciosos), como medida de protección para tentar mitigar as consecuencias do roubo de credenciais vaise limitar a recuperación da contrasinal ás redes da UDC.

Este medida aplícase en aras de garantir unha maior seguridade no servizo e, polo tanto, unicamente poderase facer a operación de recuperación da contrasinal dende dispositivos dentro das redes da universidade.

Esta medida implantarase a partires do día 14/10/2021 ás 14:00 horas.

 

Os usuarios que tenten recuperala contrasinal dende fóra da intranet da UDC, verán a seguinte mensaxe:

Vense de unificar a fotografía do perfil do Carmpusvirtual da UDC coa corporativa da TUI. Se precisa cambiar a sua foto, pode facelo a través do servicio habilitado para elo en https://apps.udc.es/TuiUDCFoto/user

Para mais información, pode dirixirse á páxina de axudaTIC https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Emision+da+tarxeta+universitaria+TUI


A través do servizo da TUI en AxudaTIC https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Emision+da+tarxeta+universitaria+TUI, podemos cambiar a nosa foto de perfil. Ao entrar no servizo debemos ir a " Aplicacións -> Engadir ou actualizar fotografía".

Como se indica na aplicación, existen unha serie de condicións:

 • A fotografía só se pode cambiar unha vez por curso académico.
 • Débese usar Chrome ou Edge para subir a fotografía, outros navegadores poden provocar erros.
 • A fotografía ten que estar en formato . jpg e a súa resolución de encadre mínima é de 500 x 600 píxeles.

Nun futuro próximo esta foto será a que se usará como identificación do usuario en todos os servizos da UDC.

Do mesmo xeito que os dous últimos cursos académicos, están a crearse equipos de Microsoft Teams de todas as materias. O obxectivo é seguir mellorando cada ano a integración destes na docencia, á marxe da situación provocada pola pandemia. Por iso, este curso temos algunhas novidades que resumimos a continuación:

 • Os equipos das materias do primeiro cuadrimestre crearanse ao longo desta semana. As do segundo cuadrimestre crearanse no seu momento, unha semana antes do seu comezo.
 • Para unha mellor identificación, o nome dos equipos será unha combinación dos acrónimos das materias, os códigos oficiais e o curso académico.
 • Os equipos deste curso serán dun tipo deseñado para a docencia (tipo “Clase”). Aínda que funcionan igual aos doutros anos, teñen unhas características e vantaxes entre as que destacamos:
 1. Despois da súa creación o curso só estará visible ao profesorado da materia (propietarios do equipo). Os estudantes (membros do equipo) non verán este ata que non se active por algún membro do profesorado. Achéganse capturas de pantalla do que verá calquera profesor/a para poder activar os equipos das súas materias.
 2. A canle xeral dos equipos incorpora novas pestanas de uso opcional (estatísticas detalladas e un sinxelo LMS integrado con blocks de notas, tarefas e cualificacións). Quen estea interesado en usar estas funcións poderá usar a axuda en liña de axudaTIC e Microsoft, ademais de estar atentos á convocatoria de cursos do CUFIE sobre Microsoft 365.
 3. As novas directivas de gravacións das reunións fixan unha caducidade destas, despois da cal se borran, pasando á papeleira. Independentemente disto, o profesorado poderá mover/copiar o arquivo á localización que desexe para evitar este borrado ou borralo con antelación.
 4. Os equipos dos dous cursos anteriores mantéñense para referencia. En caso de ser unha molestia, pódense ocultar no interface de Microsoft Teams.


Existe unha nova versión da aplicación Portafirmas onde se incorporan importantes novidades para os usuarios.

Podes consultar todas estas melloras de funcionalidades na ficha de AxudaTIC do Portafirmas https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Portafirmas-> Pestana "Cambios e actualizacións"


Webminar gratuíto de Microsoft sobre como "Ensinar con Teams ao estudantado" o martes 6 de xullo ás 10:00 horas:


Programa do webminar

1. Demostracións en vivo para unha xestión e administración eficaz da aula en liña:

 • Creación e administración de aulas virtuais/materias.
 • Integración con LMS.
 • Colaboración na aula con Teams (OneNote de Clase, formularios, tarefas).
 • Funcionalidades básicas durante unha clase en liña: roles, gravación, rexistro de asistencia á aula virtual, control de acceso.
 • Presentación e modos de visualización de contido e profesor na aula.
 • Breakout Rooms.

2. Recursos de formación para o profesorado.


Rexistro


Para  rexistrarte no webminar vai a : https://aka.ms/registro_teamsdocencia


A UDC pon ao dispor da comunidade universitaria unha serie de calendarios públicos clasificados por tipo de evento: públicos, académico e laboral.

Poderemos consultalos e engadilos aos nosos calendarios de outlook.


Todos os usuarios poderemos consultar no noso perfil do portal de servizos (https://servizos.udc.es) na opción de menú ‘intranet -> o teu perfil’ a que órganos colexiados pertencemos, xuntas de facultade/escola e consellos de departamento. A orixe desta información será xescampus e a sincronización da mesma entre xescampus e o portal de servizos será diaria.

Púxose en funcionamento unha nova versión da aplicación do servizo de distribución de listas de correo da UDC. O cambio fundamental é que corrixe o envío de imaxes incrustadas ás listas. Ademais presenta un novo interfaz visual que mellora a experiencia do usuario así como máis axudas para propietarios e moderadores.

Aplicación Consulta de IRPF

Xa está dispoñible, para o persoal con acceso a UXXI-EC, a aplicación web de consulta do IRPF das persoas que traballan na UDC. O enderezo é https://consultairpf.udc.gal e tamén tedes unha ligazón na páxina de Servizos.  

Como consecuencia, nos vindeiros días vai deixar de estar instalada nos equipos VDI a aplicación Consulta IRPF xa que non se adapta aos requirimentos do Esquema Nacional de Seguridade.

As oficinas de rexistro da UDC adaptaron a súa aplicación informática para incluír a partir de agora tamén aos estudantes no proceso de acreditación da identidade para a obtención do certificado dixital. Desde os rexistros poderán consultar a través desta aplicación, os datos básicos dos estudantes e en que curso académico e estudo están matriculados, e poderán rexistrar se se emitiu certificado dixital persoal para esta persoa.

Co paso a producción dos módulos Repositorio Documental (RD) e Sinatura Dixital (FD) de UXXI-EC. A xestión económica da universidade da un gran paso para eliminar o papel nas súas tramitacións.

Realizouse unha modificación na Sede electrónica para que acepte certificados de calquera tipo. A Sede electrónica unicamente aceptaba certificados de tipo 0 (persoal) e de tipo 5 (empregado público). Actualmente con esta modificación aceptaranse tamén certificados de representación de entidades.