Despois de varios días nos que non estivo dispoñible a sinatura do portafirmas nos dispositivos móbiles, xa volve estar operativa.

As indicacións para a configuración están na páxina de axudatic Portafirmas, no "Manual de portafirmas V3", na sección "Acceso", apartados "Cliente de firma IOS" e "Cliente de firma Android".