Aviso de mantemento dos laboratorios B e A na Fac. de Ciencias da Comunicación

Dende o día 25 de outubro polas tarde, e ata novo aviso, vanse realizar tarefas de mantemento nos laboratorios B e A da Facultade de Ciencias da Comunicación. Isto supón que se van borrar todos os datos que estean nos discos dos PCs deses laboratorios. Tamén, no tempo que se fagan estas tarefas, o laboratorio estará fora de servizo para os usuarios, polo que pregamos que desculpen as posibles molestias.

Space Tools

| UDC - AxudaTIC |
SIC
Home page: AxudaTIC
Unknown User (autorizador)
(Mar 19, 2017)
(None)
Administrador Confluence, Unknown User (adm_jira), Unknown User (autorizador), axea