Aumentouse o tamaño da notificación das cualificacións das actas de Xescampus a un máximo de 200 caracteres. Con isto, na notificación que chegue aos estudantes poderase detallar o lugar, a data e a hora das revisións.