A recuperación do contrasinal xa se pode facer desde calquera lugar, xa non está restrinxido ás redes da UDC.