Desde hoxe 13 de setembro, o profesorado externo (estudos interuniversitarios) que estea dado de alta en Sigma e que conte cun contrato en vigor en Sigma, docencia no curso actual, datos identificativos correctos (documento + tipo de documento) e unha dirección, poderán activarse no portal de servizos https://servizos.udc.es da UDC e por tanto obter unha conta de acceso aos servizos e aplicacións aos que teña dereito, así como unha conta de correo na UDC de forma directa a partir do seu documento/tipo de documento e o seu NIU de Sigma.

Ademais, obteranse os datos de matrícula e docencia de profesorado, así como de alumnado de estudos propios de Sigma e de alumnado interuniversitarios de Sigma.