Desde o 28 de novembro de 2022 a autenticación básica de Microsoft non está disponible, polo que poden producirse fallos nalgúns clientes de correo.

Este cambio non afecta ao acceso ao correo a través de navegadores.