Co lanzamento dunha nova versión, o fabricante da solución do servizo VPN cambiou a denominación da aplicación que se emprega para realizar a conexión, pasando a chamarse "Ivanti Secure Access Client".

A nova aplicación incorpora unha nova apariencia, que está activada por defecto. Permite tamén empregar a apariencia anterior, de Pulse Secure Desktop Client.


Este cambio non afecta a configuración do servizo e a aplicación anterior, Pulse Secure Desktop Client, segue operativa. Pero de xeito automático, forzará unha actualización a nova, Ivanti Secure Access Client, tanto en sistemas Windows e macos.


Pode atopar máis información na ficha do servizo:

https://axudatic.udc.gal/display/SIC/VPN+SSL+-+Acceso+remoto+seguro