Este artigo mostra como recuperar o contrasinal do noso usuario da UDC ben porque se produciu un bloqueo ou ben porque nos esqueceramos co meu certificado dixital da FNMT

Guía de pasos


Dirixímonos ao portal AxudaTIC https://axudatic.udc.gal e pulsamos sobre "recuperación de  contrasinal de  conta de usuario" abaixo no grupo de Servizos abertos


Pulsamos sobre o link de servizos"Click" sobre Certificado Dixital"


Escollemos Certificado Dixital
Accedemos ao noso perfil


Pulsamos sobre cambiar correo de recuperaciónTecleamos a nova dirección e "Click" sobre "Cambiar"


Unha vez puxemos na nosa conta de  servizos un correo electrónico de recuperación, podemos ir á opción de recuperación de contrasinal mediante este correo: https://servizos.udc.es/activacion/recuperar-contrasinal"

Aquí podemos ver un vídeo con esta explicaciónData actualización : 20/04/2020