Este artigo mostra como poñer un correo electrónico de recuperación en caso de non telo para poder recuperar o meu contrasinal de servizos a través deste correo. 

Guía de pasos


 Dirixímonos ao portal AxudaTIC https://axudatic.udc.gal e pulsamos sobre "recuperación de contrasinal de conta de usuario" abaixo no grupo de Servizos abertos

Pulsamos sobre o link de servizos


Accedemos a nuestro perfil


Pulsamos sobre cambiar correo de recuperación


Tecleamos a nova dirección e "Click" sobre "Cambiar"


Aquí podemos ver un vídeo con esta explicaciónData actualización : 20/04/2020