Search


Este artigo mostra como recuperar o contrasinal do noso usuario da UDC ben porque se produciu un bloqueo ou ben porque nos esqueceramos dela.

Guía de pasos


 Dirixímonos ao portal AxudaTIC https://axudatic.udc.gal

Pulsamos sobre "recuperación de  contrasinal de  conta de usuario" abaixo no grupo de servizos abertos

Pulsamos sobre o link de "https://servizos.udc.es/activacion/recuperar- contrasinal"

Introducimos o noso usuario de servizos da UDC (sen @udc.es)

Revisamos a nosa conta de correo alternativa (hotmail, gmail, yahoo...etc). Se non vemos o correo revisaremos o cartafol de spam

Lembra que a validez deste link será de 60 minutos, pasado ese tempo deberás repetir o proceso

Aquí podemos ver un vídeo con esta explicaciónData actualización : 20/04/2020