INCIDENCIAS E SOLICITUDES
INSTRUCCIÓNS
 1. Reciba un mail coa invitación. A invitación será enviada desde a conta de mail sic-noreply@udc.es.
 2. Revise os datos persoais que aparecen no mail e preme na opción "Rexistro" (Asegúrese de que o enderezo do rexistro comeza por "https://apps.udc.es/UDCpassport/..." e que o candado do navegador está pechado)

 3. Siga as instrucións para rexistrarse en UDC Passport.

 4. Siga as instrucións para rexistrarse no portal de Servizos (Nota: se xa fuches membro da UDC e dispós dun usuario no portal de Sevizos, omítese este paso. Se non lembras o teu antigo usuario e/ou contrasinal, visita esta ficha "Portal de servizos e recuperación de contrasinal")

 5. Comprobe o rexistro accedendo ao enderezo "https://apps.udc.es/UDCpassport/" co seu usuario de Servizos.CONDICIÓNS DO SERVIZODESCRICIÓN DO SERVIZO

UDC Passport é un aplicativo que permite o acceso a certos servizos da UDC a persoas non membros da comunidade universitaria. Para poder rexistrarse en UDC Passport, é preciso recibir unha invitación dalgún dos xestores dos perfís habilitados en UDC Passport. O rexistro en UDC Passport dará acceso aos servizos da UDC habilitados para o perfil correspondente durante o tempo que estea activo o perfil. Pode consultar se ten algún perfil activo accedendo ao enderezo https://apps.udc.es/UDCpassport co seu usuario de Servizos.

QUE NON INCLÚE ESTE SERVIZO

Acceso a servizos da UDC non xestionados a través de UDC Passport.QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO?

Toda persoa que requira, mediante algún tipo de contrato ou convenio, acceder a algún dos servizos da UDC (controis de acceso, wifi, biblioteca, etc.) para o desempeño dalgunha prestación ou estudo, ao que non ten acceso por non ser membro da comunidade universitaria ou non pertencer a un colectivo que lle proporcione acceso a ese servizo. Para poder facer uso do servizo, é preciso recibir unha invitación da persoa responsable da xestión do perfil. Estar activo nun perfil proporcionará acceso aos servizos estritamente necesarios para poder desenvolver a prestación ou estudo.

PERFÍS ACTIVOS EN UDCpassport:

 1. Profesorado Externo Máster/Grao Interuniversitario (1 ano renovable)
  • O xestor do perfil é o coordinador do máster/grao.
  • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1)
 2. Alumnado Externo Máster/Grao Interuniversitario (1 ano renovable)
  • O xestor do perfil é o coordinador do máster.
  • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1), Biblioteca
 3. Profesorado Externo Estudos Propios de Posgrao (1 ano renovable)
  • O xestor do perfil é o coordinador do estudo.
  • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1)
 4. Profesorado Formación Externo
  1. Profesorado cursos Cufie (2 meses renovables)
   • O xestor do perfil é o director do Cufie
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1), Windows Services(AD)
  2. Profesorado curso de formación do PAS (2 meses renovables)
   • O xestor do perfil é o persoal do Servizo de Pas encargado da organización dos cursos de formación do PAS.
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1), Windows Services(AD)
  3. Profesorado cursos de formación organizados por un centro (2 meses renovables)
   • O xestor do perfil é calquera membro do equipo directivo do centro.
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1), Windows Services(AD)
  4. Profesorado cursos de formación organizados por un departamento (2 meses renovables)
   • O xestor do perfil é calquera membro do equipo directivo do departamento.
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1), Windows Services(AD)
  5. Profesorado Formación Externo Senior (1 ano renovable)
   • O xestor do perfil é a administración da Universidade Senior
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1)
  6. Profesorado Formación Externo OCV (1 ano renovable)
   • O xestor do perfil é o director da OCV
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1)
  7. Profesorado Formación Externo Área de Cultura (1 ano renovable)
   • O xestor do perfil é o persoal da Área de Cultura
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1)
 5. Investigación: colaborador externo (1 ano renovable)
  • O xestor do perfil é o investigador principal do grupo de investigación
  • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1), Windows Services(AD), Portafirmas, Biblioteca
 6. Deportes: Docentes cursos de formación, monitores de actividades deportivas e monitores de salas de musculación (1 ano renovable)
  • Os xestores dos perfís son os PAS da área de deportes
  • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1)
 7. Membros externos de órganos colexiados e estatutarios
  • O xestor do perfil é a Secretaría Xeral.
  • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1)
 8. Bolseiros externos
  1. Bolseiros en prácticas da Xerencia (1 ano renovable)
   • O xestor do perfil é a Xerencia.
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email, Microsoft365(licencia A1), Windows Services(AD), Sigem, Portafirmas
 9. Prestadores de servizo externos
  1. Prestadores de servizo externo dun centro (1 ano renovable)
   • O xestor do perfil é calquera membro do equipo directivo do centro.
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi, Email
  2. Prestador Servizo Externo do Sic (Epsilon, UXXIEC, Sistemas ...) (1 ano renovable)
   • O xestor do perfil é o persoal do Sic asociado ao servizo (e nalgúns casos, un xestor da empresa)
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi
  3. Prestador Servizo Externo do Servizo de Publicacións (5 meses renovables)
   • O xestor do perfil é o Servizo de Publicacións
   • Servizos habilitados: SSO, Wifi


CONDICIÓNS DO SERVIZO

Os membros de UDC Passport deberán cumprir coas condicións e políticas de todos os servizos da UDC aos que se lle proporciona acceso a través de UDC Passport. Estas condicións están publicadas no portal "Axuda Tic" .

Tamén deberá cumprir coa "Política de seguridade da información", co "Regulamento de uso das TIC" e coa "Normativa de uso dos recursos TIC" publicados no portal "Seguridade da información".


Navegadores da internet soportados
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

UDC Passport está dispoñible en galego, castelán e inglés. O idioma no que visualizará UDC Passport seguirá as preferencias de idioma configuradas na sección "Configuración - Idiomas" do seu navegador.


HISTORIAL DE ACTUALIZACIÓNS

 • 13 de outubro de 2020 - Posta en marcha do servizo

 • 27 de xaneiro de 2021 - Fotografías para a TUI


Data última actualización:

Servizo : UDC Passport: Usuario

Grupo: Servizos Abertos