Guía de pasos


O primeiro que temos que saber son os “ics” dos calendarios que hai na UDC. Na UDC hai os seguintes calendarios:


UDC: Eventos Públicos


UDC: Calendario Laboral


UDC: Calendario Académico


Unha vez que temos localizados os calendarios temos que engadilos ao noso Outlook Web App (OWA) da seguinte maneira:


  1. Entramos en calendario no OWA ou dende o portal de office.
  2. Clicamos en “Agregar calendario” e na ventá que se nos abre clicamos en “Suscribirse desde la web”, e ahí pegamos o ICS tal como se amosa na seguinte imaxe.
O paso 2 temos que facelo tantas veces como calendarios queiramos engadir dos 3 dispoñibles.

Feitos estes pasos, aparecerán en “Otros calendarios” e poderemos marcar ou desmarcar según o noso interese para consultar eses eventos, así como cambiar o nome, a cor ou eliminalo facendo clic nos tres puntos "..." á dereita do seu nome.

Data actualización: 11/06/2021