Para facer fronte ao incremento do persoal na modalidade de teletraballo por mor da resolución reitoral do 6 de novembro, procedeuse a reforzar o cluster de servidores que da servizo de escritorios virtuais (vdi). Engadíronse 4 novos servidores de xeito que a situación da infraestructura é a mesma que no confinamento de marzo.