You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Como recuperar os datos da túa conta de Servizos

Agora podes establecer unha conta de correo electrónico de recuperación por se esqueces o teu contrasinal. Entra no teu perfil para establecer esa conta de correo electrónico e así poderemos enviarche unha mensaxe que che permita acceder nestes casos.

Unha vez configurada esta conta de correo electrónico, só tes que acceder ao enderezo: https://servizos.udc.es/activacion/recuperar-contrasinal para poder recuperarlo.

Se non recordas o contrasinal e non tes configurada esta conta de recuperación tes que solicitala, acreditando túa identidade, na administración do centro onde esteas matriculado.
INCIDENCIAS

*incidencia : Avaría ou problema relaciondo co servizo.

*solicitude : Petición de acceso ou ampliación do servizo.