Aviso de mantemento dos laboratorios B e A na Fac. de Ciencias da Comunicación

Dende o día 25 de outubro polas tarde, e ata novo aviso, vanse realizar tarefas de mantemento nos laboratorios B e A da Facultade de Ciencias da Comunicación. Isto supón que se van borrar todos os datos que estean nos discos dos PCs deses laboratorios. Tamén, no tempo que se fagan estas tarefas, o laboratorio estará fora de servizo para os usuarios, polo que pregamos que desculpen as posibles molestias.

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »


Estamos a traballar para completar a documentación deste servizo. Agora pode:

- facer solicitudes ou informar de incidencias sobre este servizo premendo nas ligazóns da dereita.

acceder ás aplicacións premendo nas ligazóns da dereita.


INCIDENCIAS

*incidencia : Avaría ou problema relaciondo co servizo.

*solicitude : Petición de acceso ou ampliación do servizo.