Aviso Sede electrónica

O xoves día 28 de maio entre as 17 e 18 horas procederase a tarefas de mantemento sobre a Sede electrónica polo que o rendemento podería verse afectado durante o tempo que dure esta actuación.

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Estamos a traballar para completar a documentación deste servizo. Agora pode:

- facer solicitudes ou informar de incidencias sobre este servizo premendo nas ligazóns da dereita.

acceder ás aplicacións premendo nas ligazóns de arriba á dereita.


INCIDENCIAS

*incidencia : Avaría ou problema relaciondo co servizo.

*solicitude : Petición de acceso ou ampliación do servizo.