Aviso de mantemento dos laboratorios B e A na Fac. de Ciencias da Comunicación

Dende o día 25 de outubro polas tarde, e ata novo aviso, vanse realizar tarefas de mantemento nos laboratorios B e A da Facultade de Ciencias da Comunicación. Isto supón que se van borrar todos os datos que estean nos discos dos PCs deses laboratorios. Tamén, no tempo que se fagan estas tarefas, o laboratorio estará fora de servizo para os usuarios, polo que pregamos que desculpen as posibles molestias.

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


(DESCRICIÓN DO SERVIZO)1.1 ( en caso de apartados)


1.2 ( en caso de apartados)


1.3 ( en caso de apartados)QUE NON INCLÚE ESTE SERVIZOUNIDADES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS AO SERVIZOQUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO

Toda a comunidade universitaria.

Traballadores da UDC.

PDI, PAS ou colectivos en concreto.

Todos os usuarios.É PRECISO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA FACER USO DESTE SERVIZOÁMBITO DE USOCONDICIÓNS DE USO


CONDICIÓNS DE SOPORTE
SOLICITUDES

 • Solicitude 1

 • Solicitude 2
 • Solicitude 3


INCIDENCIAS

 • Incidencia 1

 • Incidencia 2


MANUAIS E GUÍAS


 • Manual o guía 1
 • Manual o guía 2
 • Manual online 3

DESCARGA DE SOFTWARE


 • Descarga de software 1
 • Descarga de software 2
 • Descarga de software 3


VIDEOTUTORIAIS - LIGAZÓNS


 • Videlotutorial 1
 • Videlotutorial 2
 • Ligazón 3
 • Ligazón 4

FAQs - Preguntas frecuentes

There is no content with the specified labels

Solución de erros

There is no content with the specified labels

HOW-TO - Cómo facer

There is no content with the specified labels

Artigos relacionados

There is no content with the specified labels

SE DESEXA MÁIS INFORMACIÓN PODE CONSULTAR AS SEGUINTES PÁXINAS OU AXUDAS


 • Descrición link externo 1

 • Descrición link externo 2
 • Descrición link externo 3Data actualización : xx/xx/xxxx

Servizo : (nome do servizo)

Grupo : Software e aplicacións

Clase : SERVIZOS ENTREGADOS, SERVIZOS DE ACCESO, APLICACIÓNS