Aviso sobre correos electrónicos fraudulentos

Queremos recordarvos a toda a comunidade universitaria que debedes desconfiar dos correos electrónicos provenientes dun remitente descoñecido.    Máis información aquí

SUXI - XC -Formato CVN 1.4 deshabilitado temporalmente debido a un erro no formato dos artigos en revista

Detectouse un problema no formato CVN 1.4 que fai que non se inclúa a información do ano de publicación dos artigos en revista e que os méritos non se mostren correctamente ordenados. Está a tratarse de solucionar este problema que afecta ao CVN 1.4 e por este motivo decidiuse deshabilitar temporalmente a xeración deste formato de currículo. Mentres non se soluciona poden seguir xerando o formato CVN 1.3.
This list shows content tagged with the following label:

To add a label to the list of required labels, choose '+ labelname' from Related Labels.

  • There are no pages at the moment.