Aviso de cortes eléctricos por mantemento - Verán 2020

Aviso de cortes eléctricos por mantemento nos transformadores que afectan a todos os campus entre o 28 de xullo e o 13 de agosto. Accede aquí para ver as datas de cortes por centro

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Button
colorblue
iconsearch
tooltipvolver á páxina de catálogo de servizos
title<- Volver
url/pages/viewpage.action?pageId=50529997


Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consultaShow If
useradm_conf,cau
groupUSER_SIC,USER_COMUNIDADE_UNIVERSITARIA
Panel
borderColorpowderblue
bgColor
AliceBlue
white
titleColorwhite
borderWidth
0
1
titleBGColorOrchid
title
CONDICIÓNS DO SERVIZOui-
INCIDENCIAS E SOLICITUDES
UI Expand
titleIncidencias
UI Text Box
sizemedium

Informar dunha incidencia da secretaría virtual do alumnado (SVE)Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleMANUAIS E SOFTWARE

Non hai para este servizo

Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColor#72B0E1
titleAPLICACIÓNS

ui-button
colorblue

icon

newWindow

home

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consulta

true

tooltipvolver á páxina de inicio do portaltitle<- AxudaTIC | url/display/SIC

sizelarge
displayblock
titleAcceso a SVE
urlhttps://matricula.udc.es/secretaria

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
titleSVE | Primeira vez mestrados
urlhttps://matricula.udc.es/LoginX/Login.asp

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
titleSVE | Primeira vez graos
urlhttps://matricula.udc.es/MatriculaPrimeiro/Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO

Tabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titleEn que consiste este servizo


Este servizo está á túa disposición 24 horas ao día ainda que os técnicos soamente atenderán as túas consultas, peticións ou incidencias en horario de traballo e a través das canles estabrecidas pola UDC.

Algunhas das funcións que presta este servizo están limitadas a prazos de tempo definidos polas convocatorias correspondentes (matrícula, solicitudes de praza...).


DESCRIPCIÓN DO SERVIZO


Sistema informático orientado ao colectivo de estudantes que presta axuda nos procedementos académicos. Matrícula, Solicitudes títulos, Consultas expediente, ...


Os estudantes de novo acceso ás titulacións de grao (primeiro por primeira vez) dispoñen dunha páxina especial para a xestión da súa matrícula. Unha vez realizada ésta, podrá acceder ao documento de activación de servizos e activalos o que lle permitirá obter, entre outros servizos da UDC, o acceso completo á Secretaría Virtual Estudantes (SVE).


Na SVE podes acceder e xestionar:

Información persoal


Datos persoaisVisualiza os teus datos persoais e modifica enderezos
EstatísticaVisualiza e modifica os teus datos estatísticos
Secretaría
Consulta de expedientePodes ver a situación do teu expediente académico
Liquidacións PendentesAquí podes consultar se tes liquidacións pendentes de pagamento. Tamén atoparás información de cómo facer o pagamento
Incorporación a GraoPara estudantes procedentes de títulos anteriores aos graos. Podes simular os teus recoñecementos no caso de cambiar o teu expediente ao grao que corresponda coa túa titulación
Ver LiquidaciónsConsulta as túas liquidacións, datas de emisión, importe e situación
MatrículaCont. estudos de GraoAcceso á matrícula para continuación de estudos. Estudantes matriculados na mesma titulación en algún curso anterior ou fixeron unha incorporación ao grao desde unha titulación dalgunha regulación anterior
Mestrados UniversitariosAcceso á matrícula en titulacións de máster
Curso Ponte de Grao
Traballos Fin de Grao e Mestrado

Contidos de TFG e TFMConsulta a túa matrícula en TFG ou TFM e fai a solicitude de defensa
Títulos Oficiais

ExpediciónSolicita o teu título universitario
Doutoramento 99/2011
Solicitude de Admisión e Matrícula de 1ª Vez
Matrícula de Continuación
ExpedienteConsulta o teu expediente e fai os trámites de xestión necesarios para o doutoramento cando corresponda: plan de investigación, documento de actividades, solitide de dedicación a tempo parcial, solicitude de prórroga, etc.
Solicitudes de EstanciaSolicita a túa estancia fóra da UDC


DESCRIPCIÓN DO UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS AO SERVIZO

Servizo de Organización Académica

Administracións dos centros e departamentos


Tabs Page
titleÁmbito de uso


QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO

Servizo accesible a todos os estudantes da UDC.

Accesos:

-
  • Usuario e contrasinal do servizo de identificación da UDC .
-
  • Certificado dixital / DNI electrónico.

É PRECISO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA FACER USO DESTE SERVIZO

Non se precisa autorización.


ÁMBITO DE USO

Internet.

Tabs Page
titleRequisitos técnicos


Só se precisa un dispositivo cun navegador conectado a internet

UI Expand
expandedtrue
titleCaracterísticas de hardware mínimo
UI Expand
expandedtrue
titleSistemas operativos mínimo instalado
UI Expand
titleNavegadores da internet soportados
UI Expand
titleSoftware que hai que ter instalado no equipo
UI Expand
titleServizos dos que dependen
UI Expand
title(data - título do cambio ou actualización)

.


Tabs Page
titleCondicións


CONDICIÓNS DE USO


CONDICIÓNS DE SOPORTE


Tabs Page
titleCambios e actualizaciónsUI Expand
title
(data - título do cambio ou actualización)


Show If
useraxap,
axea,
adm_conf
,cau,rede,sistemas
groupUSER_SIC
Tabs Page
titleDocumentación SIC
UI Text Box
sizemedium
typeinfo


Contidos técnicos SIC ou arquivos adxuntos


Tabs Page
titleFaqs SIC
UI Text Box
sizemedium
typetip


Contidos técnicos FAQS SIC ou arquivos adxuntos

PanelbgColorAliceBluetitleColorwhiteborderWidth0


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0

UI Image
imageUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/secretaria
width92%
title| Acceso a SVE |
height85px

UI Image
imageUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/matriculaprimeiro
width92%
title| Acceso a SVE | Primeira vez graos
height110px
UI Image
imageUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/loginX
width92%
title| Acceso a SVE | Primeira vez másters
height110px

titleBGColor
DarkTurquoisetitleMANUAIS E GUÍAS Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlue
titleVIDEOTUTORIAIS - LIGAZÓNS
UI Text Box
sizemedium
typeinfo

SOLICITUDES

  • Solicitudes

UI Text Box
sizemedium
typetip

INCIDENCIAS

  • Incidencias

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleFAQs - Preguntas frecuentes Artigos relacionados

Content by Label
showLabelsfalse
max8
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"moodle"

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleSolución de erros

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleHOW-TO - Cómo facer

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"

FAQs - Preguntas frecuentes


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleArtigos relacionados
Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"
HOW-TO - Cómo facerUI Text Box
typeinfo

Data actualización : xx28/xx12/xxxx2018

Servizo : (nome do servizoSecretaría Virtual para Estudantes (SVE)

Grupo : Software e aplicacións

Clase : SERVIZOS ENTREGADOS, SERVIZOS DE ACCESO, APLICACIÓNS

Documentador : nombre do documentador
Show If
useraxap,axea,adm_conf,cau,rede,sistemas
groupUSER_SIC

Documentador : Antonio Ventura Novas