Aviso de mantemento dos laboratorios B e A na Fac. de Ciencias da Comunicación

Dende o día 25 de outubro polas tarde, e ata novo aviso, vanse realizar tarefas de mantemento nos laboratorios B e A da Facultade de Ciencias da Comunicación. Isto supón que se van borrar todos os datos que estean nos discos dos PCs deses laboratorios. Tamén, no tempo que se fagan estas tarefas, o laboratorio estará fora de servizo para os usuarios, polo que pregamos que desculpen as posibles molestias.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161
width85%
titlePRESENTACIÓN E USO DE QUE É AXUDATIC
height100px

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
titlePERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height200px


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
titleALUMNADO
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/rectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
titlePERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height200px




Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
title NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml





Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleSERVIZOS DESTACADOS

ui-button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
iconnews
titleAVISOS
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewrecentblogposts.action?key=SIC
ui-image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTICProcedemento+%7Cpara+Avisodescargar+-%3Ecorreos+Plataforma+de+correo+web+OutlookZimbra
titlecorreo Outlook| Copia de segurida de Zimbra |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/office365azulmoodleazul.pngjpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+Aviso+-%3E+Office365
width100º%
titleoffice 365pages/viewpage.action?pageId=28410357
title| Moodle |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+Aviso+-%3E+WiFi+na+UDCpages/viewpage.action?pageId=45813631
titlewifi na UDC
height90px




Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB



Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365



Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365