Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth0
LivesearchspaceKeySIC


UI Button
sizelarge

additional

display

none Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA

block

placeholder fai a túa consulta

iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

special
Hide If

UI Image

@self

Page Banner
https://axudatic.udc.gal/
imageimageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue.png
actionTitleacceso
actionUrlfondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713770
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi
titlePDI
39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

hide-if
Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNGfondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=1471377039257161
title| PDI | QUE É AXUDATIC
height130px100px

Panel
special
titleColor
@self
White
bannertitlePAS
borderWidth
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/Orchid.jpgactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713940descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

orchid1

pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14713940

14713770
title

| PAS |

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height

130px

200px


hide

ui-

if

image

special@self
Page Bannerimagehttps://axudatic.udc.gal/

imageUrl/download/attachments/14713711/

verde.pngactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049

descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC

titleALUMNADO
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

rectorado.

png

PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

14713940
title

| ALUMNADO |

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height

130px

Image Removed

Image Removed

200px
Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Office365

Correo web

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlueDarkTurquoise
title | SERVIZOS DESTACADOS |
NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

White

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

Panel
Hide If
special@self
Panel
titleColor
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleACCEDA A OFFICE 365

Office 365

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
title | ACTUALIDADE |
SERVIZOS DESTACADOS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/Procedemento+para+descargar+correos+de+Zimbra
title| Copia de segurida de Zimbra |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/moodleazul.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=28410357
title| Moodle |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=45813631
titlewifi na UDC
height90px
orchid
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColor
SKYBLUE
title
| Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
COÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image AddedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image AddedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Added