Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

panel


UI Button

bgColor

size

#F2F2F2

large

borderWidth

display

0

block

livesearch

icon

size

search

large

title

placeholder fai a túa consulta

procura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

azul_sc1

fondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14713770

39257161

textBackgroundwhite

title

| PDI |

QUE É AXUDATIC
height

150px

100px

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
white
imageUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/magentapdi.png?api=v2
textBackgroundlinkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PAS |PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height150px200px


UI Image
imageUrl https:/download/axudatic.udc.galattachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
titleALUMNADO
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/verde_sc1.png
textBackgroundwhite
title| ALUMNOS |
height150pxrectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
titlePERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height200px
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
DarkCyan
SkyBlue
title
| A un click |
O MÁIS VISTO


Portal de

estudos : grados e mestrados

Futuros estudantes

Matrículas : accesos a modalidades e aplicacións

Preinscripcións Maestrados

Doctorados

SAPE (Servicio de asesoramento e promoción do estudante)

Creación de contas de usuario na UDC

Emisión de PaneltitleColorWhite

Sede electrónica

Campus  móbil -  App da UDC para dispositivos móbiles

Tenda Virtual - Plataforma de venda de  mercadotécnia da UDC


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
title NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColor
SteelBlue
Orchid
title
| Comunidade UDC |

Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Directorio telefónico

Preguntas frecuentes

Content by Label
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "kb-troubleshooting-article"

Artículos modificados recientemente

Recently Updated
typespage,blogpost
max5
width100
hideHeadingtrue
themesidebar

Popular Labels
styleheatmap

Labels List

SERVIZOS DESTACADOS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/Procedemento+para+descargar+correos+de+Zimbra
title| Copia de segurida de Zimbra |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/moodleazul.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=28410357
title| Moodle |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=45813631
titlewifi na UDC
height90px
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image AddedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image AddedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Added