O Servizo de Informática e Comunicacións finalizou a primeira fase da mellora da capacidade da súa rede de comunicacións.

A actualización tecnolóxica consistiu na sustitución de diferentes equipos da rede de datos nos Campus de Elviña, Zapateira e Esteiro para dar soporte a nova rede de 100 Gigabit. Isto permitiu a activación de enlaces de alta velocidade entre os citados campus, e cos distintos data centers.

A imaxe amosa a estrutura actual da rede de comunicacións da universidade.