Todos os usuarios poderemos consultar no noso perfil do portal de servizos (https://servizos.udc.es) na opción de menú ‘intranet -> o teu perfil’ a que órganos colexiados pertencemos, xuntas de facultade/escola e consellos de departamento. A orixe desta información será xescampus e a sincronización da mesma entre xescampus e o portal de servizos será diaria.