A unidade de contratación da universidade xa pode xestionar as contratacións non menores a través a Plataforma da Xunta de Galicia Plation