Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Button
colorblue
iconsearch
tooltipvolver á páxina de catálogo de servizos
title<- Volver
url/pages/viewpage.action?pageId=50529997Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consulta


Panel
borderColorpowderblue
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleINCIDENCIAS E SOLICITUDES

Ten unha incidencia ou solicitude? PREMA AQUI.Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleMANUAIS

Dispoñible en:


Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColor#72B0E1
titleAplicacións

Non hai para este servizoPanel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO

Tabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titleEn que consiste este servizo


UDC.gal é a aplicación oficial da Universidade da Coruña (UDC), a canle de comunicación e información para a comunidade universitaria que permite obter información de grande interese e utilidade:


Información pública da Universidade: consulta toda a información sobre a UDC

· Oferta académica e información para futuros estudantes

· Catálogo de investigación

· Novas

· Redes sociais

· Localizacións

· Axuda a un só toque

· Máis funcións que se irán incorporando aos poucos


Información privada: todos os teus datos personalizados segundo o teu perfil universitario.

· Consulta as túas materias e cualificacións (horarios, titorías e máis opcións nun futuro próximo)

· Tarxeta universitaria: esquécete do plástico e leva sempre no teu móbil a túa tarxeta universitaria en formato dixital, aproveitándote dos novos servizos que xurdirán con esta.

· Recibe avisos automáticos dos teus servizos universitarios e non perdas ningunha notificación importante no teu correo electrónico.

· Consulta a ocupación de espazos comúns: así poderás saber se hai sitio antes de chegar.

· Calendario universitario: desde a aplicación poderás acceder ao calendario académico e coñecer todos os eventos da universidade.

· Ofertas, retos e premios: unha sección diferente, chea de vantaxes e diversión, en que atoparás ofertas e retos especialmente deseñadas para os estudantes e demais membros da UDC. Non os perdas, poderás conseguir estupendos beneficios!

· E múltiples funcións que irán xurdindo grazas á nova tecnoloxía da aplicación.


Dispoñible en:

QUE NON INCLÚE ESTE SERVIZO

Este servizo non inclúe o soporte á infraestructura hardware.


UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS AO SERVIZO

Servizo de Informática e Comunicacións - Área de Innovación Tecnolóxica


Tabs Page
titleÁmbito de uso


QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO

Toda a comunidade universitaria.

Todos os usuarios (parte pública).


É PRECISO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA FACER USO DESTE SERVIZO

Non

Tabs Page
titleRequisitos técnicos


Aplicación para dispositivo móvil.


UI Expand
expandedtrue
titleSistemas operativos mínimo instalado

Dispoñible para Android e IOS

Tabs Page
titleCondicións


CONDICIÓNS DE USO

Os térmos e condicións de uso de esta aplicación atópanse recollidos no seu “Aviso Legal”

https://webappuniversitaria.universia.net/Disclaimers/UDC/UDC_avisolegal.html


Tabs Page
titleCambios e actualizacións

Dispoñible en:


UI Expand
title17/03/2020 UDC.gal 2.0

UDC.gal é a evolución da app UDC Móbil. A nova app foi desenvolvida en conxunto con Universia.

Ao ser unha evolución da súa predecesora, comeza na versión 6.2.0

UDC.gal v. 2.0. Data de lanzamento: 17  


Show If
useradm_conf,rede
groupUSER_SIC
Tabs Page
titleDocumentación SIC
UI Text Box
sizemedium
typeinfo


Contidos técnicos SIC ou arquivos adxuntos


Tabs Page
titleFaqs SIC
UI Text Box
sizemedium
typetip


UI Text Box
typeinfo

Data actualización :  

Servizo : App UDC.gal

Grupo : Software e aplicacións

Clase : APLICACIÓNS

Show If
useradm_conf,innovacion
groupUSER_SIC

Documentador : Pedro M. Monteserin Macías