Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Button
colorblue
iconsearch
tooltipvolver á páxina de catálogo de servizos
title<- Volver
url/pages/viewpage.action?pageId=50529997


Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consulta
Show If
useradm_conf
groupUSER_PAS_UEPP,USER_SIC
Panel
borderColorpowderblue
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColorOrchid
titleINCIDENCIAS E SOLICITUDES
UI Expand
titleIncidencias
UI Text Box
sizemedium

Informar dunha incidencia do ServizoShow If
matchall
Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleMANUAIS E SOFTWARE

Non hai para este ServizoShow If
matchall
Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColor#72B0E1
titleAPLICACIÓNS

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
titleAcceso á aplicación
urlhttps://aplicacions.sic.udc.es/PreinscripcionUEPP

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO


Tabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titleEn que consiste este servizo


DESCRICIÓN DO SERVIZO

Este aplicativo web permite a preinscrición de estudantes por parte das entidades organizadoras do estudo de posgrao propio que son alleas á UDC, así como a xestión dos cursos e prazos por parte do Servizo de Estudos Propios e Posgrao da UDC.

Tabs Page
titleÁmbito de uso


A través do aplicativo, o persoal autorizado do Servizo de Estudos Propios e Posgrao da UDC crea contas e credenciais de acceso a usuarios externos que representan á organización externa que xestiona os cursos de posgrao propios.
Os usuarios externos autorizados poden preinscribir futuros estudantes na plataforma tras executar os seus procesos de selección. Unha vez pechada, o persoal da UDC autorizado pode incluír automaticamente a devandita información na plataforma Xescampus.

QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO?

Os usuarios externos a UDC autorizados polo Servizo de Títulos Propios e Estudos de Posgrao.
O persoal autorizado do Servizo de Títulos Propios e estudos de posgrao

Tabs Page
titleCondicións


CONDICIÓNS DO SERVIZO

O aplicativo está dispoñible 24x7 para o persoal externo e persoal administrativo de xestión.
O acceso de persoal externo depende da configuración dos prazos e contas de acceso xestionadas polo propio Servizo de Títulos Propios e Estudos de Posgrao.


UI Expand
expandedtrue
titleNavegadores da internet soportados
  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari
Tabs Page
titleCambios e actualizacións


HISTORIAL DE ACTUALIZACIÓNS


Show If
useradm_conf,seinfe
groupUSER_SIC
Tabs Page
titleDocumentación SIC
UI Text Box
sizemedium
typeinfo


Contidos técnicos SIC ou arquivos adxuntos


Tabs Page
titleFaqs SIC
UI Text Box
sizemedium
typetip


Contidos técnicos FAQS SIC ou arquivos adxuntos


UI Text Box
typeinfo

Data actualización : 05/12/2019

Servizo : Preinscripción de Estudos de Posgrao Propios

Grupo : Software e aplicacións

Show If
useradm_conf,seinfe
groupUSER_SIC

Documentador : Eduardo Quintás