Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO

UI Button
colorblue
sizelarge
iconhome
tooltipvolver á páxina de inicio do portal
titleAxudaTIC
url/display/SIC

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholder fai a túa consulta

Como recuperar os datos da túa conta de Servizos
UI Text Box
sizelarge
medium


COMO RECUPERAR OS DATOS DA TÚA CONTA DE SERVIZOS


Agora podes establecer unha conta de correo electrónico de recuperación por se esqueces o teu contrasinal. Entra no teu perfil para establecer esa conta de correo electrónico e así poderemos enviarche unha mensaxe que che permita acceder nestes casos.

Unha vez configurada esta conta de correo electrónico, só tes que acceder ao enderezo: https://servizos.udc.es/activacion/recuperar-contrasinal para poder recuperarlo.

Se non recordas o contrasinal e non tes configurada esta conta de recuperación , tes que solicitala, acreditando túa identidade, na administración do centro onde esteas matriculado.
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0

UI Image
imageUrl/download/attachments/45810093/fondomagenta.jpg?api=v2
linkUrlhttp://enquisas.sic.udc.es/
width92%
titleAcceso ao portal de servizos
height100px

UI Image
imageUrl/download/attachments/45810093/fondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://servizos.udc.es/activacion/recuperar-contrasinal
width92%
titleRecuperación de contrasinal de usuario
height100px

Show If
useradm_conf,cau,rede
groupUSER_TRABALLADOR,USER_SIC
UI Text Box
sizemedium
typeinfo

SOLICITUDES

UI Text Box
sizemedium
typetip

INCIDENCIAS

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid

*incidencia : Avaría ou problema relaciondo co servizo.

*solicitude : Petición de acceso ou ampliación do servizo.