Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Button
colorblue
iconhomesearch
tooltipvolver á páxina de inicio do portalcatálogo de servizos
titleAxudaTIC <- Volver
url/display/SICpages/viewpage.action?pageId=50529997


Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consulta
Panel
borderColorpowderblue
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColorOrchid
titleINCIDENCIAS E SOLICITUDES
ui-
ui-expand
titleIncidencias
text-box
sizemedium
Informar sobre unha incidencia da TIU

Problemas de instalación ou acceso na app UDC.gal (Tarxeta virtual)

Activación da TUI na app UDC.gal (Tarxeta virtual)

Tras acceder na app UDC.gal, erro ao premer en 'Tarjeta virtual':

Se o seu teléfono é Android, borre os datos da aplicación:
'Configuración' - 'Aplicaciones' - UDC.gal:
- Premer 'Detener'
- 'Almacenamiento’: Premer ‘Borrar datos’.
Inicia de novo a aplicación

Informar sobre outro tipo de incidencia da TUIPanel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColorDarkTurquoisedarkturquoise
titleMANUAIS ALTAS E SOFTWARERENOVACIÓNS
Manuais e guías
ui-expand
title
text-box
sizemedium
Onde conseguila?
Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColor#72B0E1
titleGUÍAS COMERCIAIS
UI Text Box
sizemedium
Guías comerciais da Descontos na Coruña e Ferrol
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO

Tabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titleEn que consiste este servizo


DESCRICIÓN DO SERVIZO

A emisión da tarxeta universitaria (TIUTUI) é o proceso mediante o que os membros da comunidade universitaria poden obter fisicamente a súa tarxeta acreditativa.

A tarxeta universitaria é a credencial que permite a identificación de todos os membros integrantes da comunidade universitaria, brinda acceso a múltiples servizos tecnolóxicos e constitúe un avanzado sistema de información, xestión, acreditación, empréstito bibliotecario, acceso a recintos e, no seu caso, pagamento....

En caso de extinción ou suspensión da vinculación entre o usuario/a da tarxeta e a UDC, pérdese o dereito ao seu uso.

QUE NON INCLÚE ESTE SERVIZO

A emisión da tarxeta bibliotecaria para usuarios externos non pertencentes á comunidade universitaria.

A emisión de tarxetas de acceso a actividades deportivas, recintos ou aparcadoiros para usuarios non pertencentes á comunidade universidade.

Tabs Page
titleÁmbito de uso


QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO

Persoal docente e investigador da UDC.

Estudantes de grao, máster universitario, doutoramento, estudos propios e universidade sénior matriculados na UDC que teñan pagada a cota correspondente á tarxeta universitaria para o presente curso académico.

Persoal de administración e servizos da UDC.

Persoal da UDC contratado con cargo a fondos orzamentarios do Capítulo VI.

PROCEDEMENTO DE EMISIÓN DA TARXETA UNIVERSITARIA (

TIU

TUI)

Para obter a

TIU terás que

TUI terás que descargar a app da UDC no teu móbil (Android - Iphone) e disporás dela ao instante.

Se nunca tiveches tarxeta (ou desexas actualizar a fotografía) terás que acudir a calquera dos puntos de emisión habilitados, despois de facer a matrícula/contrato ou cando empeces o curso, levando tan só o documento acreditativo (dni, pasaporte etc.) co que estás matriculado/contratado; alí realizaranche a foto que aparecerá despois na tarxeta e tamén terás que escoller o pin co que te identificarás nos diversos servizos da UDC (biblioteca, control de accesos etc.)

Máis información na pestana Onde conseguila?

Tabs Page
titleCondicións


CONDICIÓNS DE USO

A tarxeta universitaria é a credencial que permite a identificación de todos os membros integrantes da comunidade universitaria, brinda acceso a múltiples servizos tecnolóxicos e constitúe un avanzado sistema de información, xestión , acreditación e, no seu caso, pagamentoe acreditación.

A tarxeta universitaria é unha tarxeta persoal e intransferible. A persoa titular é responsable dos actos administrativos que fosen validados e autenticados coa tarxeta que o identifica. Se es estudante, para ter dereito a ela é necesario estar matriculado na UDC e pagar a cota anual correspondente.  

En caso de extinción ou suspensión da vinculación entre o usuario/a da tarxeta e a UDC, pérdese o dereito ao seu uso.

Tabs Page
titleOnde conseguila


Include Page
Onde Conseguila?
Onde Conseguila?

Tabs Page
titleCambios e actualizacións


CONDICIÓNS DE USO

  • 15 de xullo de 2015: emisión directa nos puntos de emisión.
  • 1 de outubro de 2019: cambio no horario de emisión das tarxetas
  • 30 de xuño de 2020: cambio a tarxeta virtual
Show If
useradm_conf,seinfe
groupUSER_SIC
Tabs Page
titleDocumentación SIC
UI Text Box
sizemedium
typeinfo


Contidos técnicos SIC ou arquivos adxuntos


Tabs Page
titleFaqs SIC
UI Text Box
sizemedium
typetip


Contidos técnicos FAQS SIC ou arquivos adxuntosPanel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleFAQ - Preguntas frecuentes

Content by Label
showLabelsfalse
max8
showSpacefalse
cqllabel = "faqstiu" and space = "SIC"

UI Text Box
typeinfo

Data actualización :

Servizo : Emisión da tarxeta universitaria (TIUTUI)

Grupo : Software e aplicacións

Clase : SERVIZOS ENTREGADOS, SERVIZOS DE ACCESO, APLICACIÓNS

Show If
useradm_conf,seinfe
groupUSER_SIC

Documentador : Justo Antonio Alvarez Prieto