Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO

UI Button
colorblue
icon

home

search
tooltipvolver á páxina de

inicio do portal

catálogo de servizos
title

AxudaTIC

<- Volver
url/

display/SIC

pages/viewpage.action?pageId=50529997


Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consulta
Panel
borderColorpowderblue
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColorOrchid
titleINCIDENCIAS E SOLICITUDES
UI Text Box
sizemedium

Problemas de instalación ou acceso na app UDC.gal (Tarxeta virtual)

Activación da TUI na app UDC.gal (Tarxeta virtual)

Tras acceder na app UDC.gal, erro ao premer en 'Tarjeta virtual':

Se o seu teléfono é Android, borre os datos da aplicación:
'Configuración' - 'Aplicaciones' - UDC.gal:
- Premer 'Detener'
- 'Almacenamiento’: Premer ‘Borrar datos’.
Inicia de novo a aplicación

Informar sobre outro tipo de incidencia da TUIPanel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColordarkturquoise
titleALTAS E RENOVACIÓNS
UI Text Box
sizemedium
Onde conseguila?
Panel
borderColorpowderblue
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColor#72B0E1
titleGUÍAS COMERCIAIS
UI Text Box
sizemedium
Descontos na Coruña e Ferrol
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO

Tabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titleEn que consiste este servizo


DESCRICIÓN DO SERVIZO

A emisión da tarxeta universitaria (

TIU

TUI) é o proceso mediante o

cal,

que os membros da comunidade universitaria

,

poden obter

fisicamente

a súa tarxeta acreditativa.

Image Modified

A tarxeta universitaria é a credencial que permite a identificación de todos os membros integrantes da comunidade universitaria, brinda acceso a múltiples servizos tecnolóxicos e constitúe un avanzado sistema de información, xestión, acreditación, empréstito bibliotecario, acceso a recintos

e, no seu caso, pagamento.

...

En caso de extinción ou suspensión da vinculación entre o usuario/a da tarxeta e a UDC, pérdese o dereito ao seu uso.

QUE NON INCLÚE ESTE SERVIZO

A emisión da tarxeta bibliotecaria para usuarios externos non pertencentes á comunidade universitaria.

A emisión de tarxetas de acceso a actividades deportivas, recintos ou aparcadoiros

de

para usuarios non pertencentes á comunidade universidade.

Tabs Page
titleÁmbito de uso


QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO

Persoal docente e investigador da UDC.

Estudantes de grao, máster universitario, doutoramento, estudos propios e universidade sénior matriculados na UDC que teñan pagada a cota correspondente á tarxeta universitaria para o presente curso académico.

Persoal de administración e servizos da UDC.

Persoal da UDC contratado con cargo a fondos orzamentarios do Capítulo VI.

PROCEDEMENTO DE EMISIÓN DA TARXETA UNIVERSITARIA (

TIU

TUI)

Para obter a

TIU

TUI terás que

acudir a calquera dos puntos de emisión habilitados, despois de facer a matrícula/contrato ou cando empeces o curso, levando tan só o documento acreditativo (dni, pasaporte etc.) co que estás matriculado/contratado; alí realizaranche a foto que aparecerá despois na tarxeta e tamén terás que escoller o pin co que te identificarás nos diversos servizos da UDC (biblioteca, control de accesos etc.)

Puntos de emisión e horarios

Tabs Page
titleOnde conseguila

No 2015 comezou na UDC a emisión instantánea da tarxeta de identificación universitaria (TIU) para todos os membros da comunidade, que che permite levar en poucos minutos a túa tarxeta e gozar das súas vantaxes desde o primeiro momento.

Para iso simplemente

descargar a app da UDC no teu móbil (Android - Iphone) e disporás dela ao instante.

Se nunca tiveches tarxeta (ou desexas actualizar a fotografía) terás que acudir a calquera dos puntos de emisión habilitados, despois de facer a matrícula/contrato ou cando empeces o curso, levando tan só o documento acreditativo (dni, pasaporte etc.) co que estás matriculado/contratado; alí realizaranche a foto que aparecerá despois na tarxeta e tamén terás que escoller o pin co que te identificarás nos diversos servizos da UDC (biblioteca, control de accesos etc.)

PUNTOS FIXOS DE EMISIÓN

A Coruña
Campus de Elviña. Oficina de campus do Banco Santander. Pavillón de Estudantes
Teléfono: 981 296 387

Ferrol
Campus de Esteiro. Oficina de campus do Banco Santander. Edificio de Apoio ao Estudo
Teléfono: 981 359 310

HORARIO

 • Martes e xoves de 09:00 a 13:00 h e de 16.00 a 17.00 h

Notas:

 • Se xa non tes vinculación coa universidade e queres unha tarxeta para acceder ao préstamo de libros na biblioteca como usuario externo, consulta esta ligazón
 • Se no punto de emision non puideches obter a tarxeta por algún destes erros debes facer o seguinte:
  • ERROR-02 (o usuario non ten dereito a tarxeta) contacta coa administración do teu centro (estudante) ou coa unidade organizativa que che realizou o contrato (persoal da UDC) para que che revisen a matrícula ou o contrato.
  • ERROR-00, ERROR-01, ERROR-03 contacta con tarjetas.sic@udc.es indicando o teu nome e o documento co que estás matriculado/contratado. Para garantir a túa identidade é preciso enviares esta solicitude desde a conta de correo da UDC.
 • Algúns servizos da tarxeta universitaria, como o préstamo de libros na biblioteca ou o control de acceso a edificios, requiren da activación previa no portal de Servizos da universidade, polo que é recomendable rexistrarse en https://servizos.udc.es antes de obter a tarxeta nos puntos de emisión.
 • As tarxetas que non teñen conta asociada seguen estando operativas pese a que xa finalizara a data de caducidade. Se a túa tarxeta caducou e por calquera motivo necesitas unha con data de caducidade en vigor diríxete aos puntos de emisión.

Máis información na pestana Onde conseguila?

Tabs Page
titleCondicións


CONDICIÓNS DE USO

A tarxeta universitaria é a credencial que permite a identificación de todos os membros integrantes da comunidade universitaria, brinda acceso a múltiples servizos tecnolóxicos e constitúe un avanzado sistema de información, xestión

, acreditación e, no seu caso, pagamento

e acreditación.

A tarxeta universitaria é unha tarxeta persoal e intransferible. A persoa titular é responsable dos actos administrativos que fosen validados e autenticados coa tarxeta que o identifica. Se es estudante, para ter dereito a ela é necesario estar matriculado na UDC e pagar a cota anual correspondente.  

En caso de extinción ou suspensión da vinculación entre o usuario/a da tarxeta e a UDC, pérdese o dereito ao seu uso.

Tabs Page
titleOnde conseguila


Include Page
Onde Conseguila?
Onde Conseguila?

Tabs Page
titleCambios e actualizacións


CONDICIÓNS DE USO

 • 15 de xullo de 2015:
Emisión
 • emisión directa nos puntos de emisión.
 • 1 de outubro de 2019: cambio no horario de emisión das tarxetas
 • 30 de xuño de 2020: cambio a tarxeta virtual
Show If
useradm_conf,seinfe
groupUSER_SIC
Tabs Page
titleDocumentación SIC
UI Text Box
sizemedium
typeinfo


Contidos técnicos SIC ou arquivos adxuntos


Tabs Page
titleFaqs SIC
UI Text Box
sizemedium
typetip


Contidos técnicos FAQS SIC ou arquivos adxuntosQue debo facer para obter a tarxeta universitaria?

Consulta a pestana Onde conseguila?

Son membro da comunidade universitaria e ao acudir ao punto de emisión non puiden obter a tarxeta

Se no punto de emision non puideches obter a tarxeta por algún destes erros debes facer o seguinte:

 • ERROR-02 (o usuario non ten dereito a tarxeta) contacta coa administración do teu centro (estudante) ou coa unidade organizativa que che realizou o contrato (persoal da UDC) para que che revisen a matrícula ou o contrato.
 • ERROR-00, ERROR-01, ERROR-03 contacta con tarjetas.sic@udc.es indicando o teu nome e o documento co que estás matriculado/contratado. Para garantir a túa identidade é preciso enviares esta solicitude desde a conta de correo da UDC.

Necesito estar rexistrado no portal de Servizos da UDC para obter a tarxeta?

Algúns servizos da tarxeta universitaria, como o préstamo de libros na biblioteca ou o control de acceso a edificios, requiren da activación previa no portal de Servizos da universidade, polo que é recomendable rexistrarse en https://servizos.udc.es antes de obter a tarxeta nos puntos de emisión.

Que fago se a perdo?

Debes solicitar unha nova tarxeta. Consulta a pestana Onde conseguila?

Teño a tarxeta caducada, que teño que facer?

As tarxetas que non teñen conta asociada seguen estando operativas pese a que xa finalizara a data de caducidade. Se a túa tarxeta caducou e por calquera motivo necesitas unha con data de caducidade en vigor diríxete aos puntos de emisión ou consulta a pestana Onde conseguila?

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleFAQs FAQ - Preguntas frecuentes
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleArtigos relacionados

Content by Label
showLabelsfalse
max8
showSpacefalse
cqllabel = "faqstiu" and space = "SIC"

UI Text Box
typeinfo

Data actualización :

Servizo : Emisión da tarxeta universitaria (TIUTUI)

Grupo : Software e aplicacións

Clase : SERVIZOS ENTREGADOS, SERVIZOS DE ACCESO, APLICACIÓNS

Show If
useradm_conf,seinfe
groupUSER_SIC

Documentador : Justo Antonio Alvarez Prieto