Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCONDICIÓNS DO SERVIZO

UI Button
colorblue
iconhome
tooltipvolver á páxina de inicio do portal
title

<-

AxudaTIC

|

url/display/SIC

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consultaTabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titleEn que consiste este servizo


Este servizo está á túa disposición 24 horas ao día ainda que os técnicos soamente atenderán as

túas consultas
Tabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titleEn que consiste este servizo

túas consultas, peticións ou incidencias en horario de traballo e a través das canles estabrecidas pola UDC.

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
placeholder fai a túa consulta

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0

UI Image
imageUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/secretaria
width92%
title| Acceso a SVE |
height85px

UI Image
imageUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/matriculaprimeiro
width92%
title| Acceso a SVE | Primeiro por primeira vez
height85px

DESCRICIÓN Algunhas das funcións que presta este servizo están limitadas a prazos de tempo definidos polas convocatorias correspondentes (matrícula, solicitudes de praza...).


DESCRIPCIÓN DO SERVIZO


Sistema informático orientado ao colectivo de estudantes que presta axuda nos procedementos académicos. Matrícula, Solicitudes títulos, Consultas expediente, ...


Os estudantes de novo acceso ás titulacións de grao (primeiro por primeira vez) dispoñen dunha páxina especial para a xestión da súa matrícula. Unha vez realizada ésta, podrá acceder ao documento de activación de servizos e activalos o  o que lle permitirá obter, entre outros servizos da UDC, o acceso completo á Secretaría Virtual Estudantes (SVE).


Na SVE podes acceder e xestionar:

Información persoal


Datos persoaisVisualiza os teus datos persoais e modifica enderezos
EstatísticaVisualiza e modifica os teus datos estatísticos
Secretaría
Consulta de expedientePodes ver a situación do teu expediente académico
Liquidacións PendentesAquí podes consultar se tes liquidacións pendentes de pagamento. Tamén atoparás información de cómo facer o pagamento
Incorporación a GraoPara estudantes procedentes de títulos anteriores aos graos. Podes simular os teus recoñecementos no caso de cambiar o teu expediente ao grao que corresponda coa túa titulación
Ver LiquidaciónsConsulta as túas liquidacións, datas de emisión, importe e situación
MatrículaCont. estudos de GraoAcceso á matrícula para continuación de estudos. Estudantes matriculados na mesma titulación en algún curso anterior ou fixeron unha incorporación ao grao desde unha titulación dalgunha regulación anterior
Mestrados UniversitariosAcceso á matrícula en titulacións de máster
Curso Ponte de Grao
Traballos Fin de Grao e Mestrado

Contidos de TFG e TFMConsulta a túa matrícula en TFG ou TFM e fai a solicitude de defensa
Títulos Oficiais

ExpediciónSolicita o teu título universitario
Doutoramento 99/2011
Solicitude de Admisión e Matrícula de 1ª Vez
Matrícula de Continuación
ExpedienteConsulta o teu expediente e fai os trámites de xestión necesarios para o doutoramento cando corresponda: plan de investigación, documento de actividades, solitide de dedicación a tempo parcial, solicitude de prórroga, etc.
Solicitudes de EstanciaSolicita a túa estancia fóra da UDC

DESCRIPCIÓN DO UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS AO SERVIZO

Servizo de Organización Académica

Administracións dos centros e departamentos


Tabs Page
titleÁmbito de uso


QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO

Servizo accesible a todos os estudantes da UDC.

Accesos: -

  • Usuario e contrasinal do servizo de identificación da UDC .
-
  • Certificado dixital / DNI electrónico.

É PRECISO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA FACER USO DESTE SERVIZO

Non se precisa autorización.


ÁMBITO DE USO

Internet.

Tabs Page
titleRequisitos técnicos


Só se precisa un dispositivo cun navegador conectado a internet.


UI Expand
expandedtrue
titleCaracterísticas de hardware mínimo


UI Expand
expandedtrue
titleSistemas operativos mínimo instalado


UI Expand
titleNavegadores da internet soportados


UI Expand
titleSoftware que hai que ter instalado no equipo


UI Expand
titleServizos dos que dependen


Tabs Page
titleCondicións


CONDICIÓNS DE USO


CONDICIÓNS DE SOPORTE


Tabs Page
titleCambios e actualizaciónsUI Expand
title(data - título do cambio ou actualización)
UI Expand
title(data - título do cambio ou actualización)


Show If
useraxap,axea,adm_conf,cau,rede,sistemas
groupUSER_SIC
Tabs Page
titleDocumentación SIC
UI Text Box
sizemedium
typeinfo


Contidos técnicos SIC ou arquivos adxuntos


Tabs Page
titleFaqs SIC
UI Text Box
sizemedium
typetip


Contidos técnicos FAQS SIC ou arquivos adxuntos

Información persoal  

 

 

 

Datos persoais  

Visualiza os teus datos persoais e modifica enderezos  

 

Estatística  

Visualiza e modifica os teus datos estatísticos  

Secretaría  

 

 

 

Consulta de expediente  

Podes ver a situación do teu expediente académico  

 

Liquidacións Pendentes  

Aquí podes consultar se tes liquidacións pendentes de pagamento. Tamén atoparás información de cómo facer o pagamento  

 

Incorporación a Grao  

Para estudantes procedentes de títulos anteriores aos graos. Podes simular os teus recoñecementos no caso de cambiar o teu expediente ao grao que corresponda coa túa titulación  

 

Ver Liquidacións  

Consulta as túas liquidacións, datas de emisión, importe e situación  

Matrícula  

 

 

 

Cont. estudos de Grao  

Acceso á matrícula para continuación de estudosEstudantes matriculados na mesma titulación en algún curso anterior ou fixeron unha incorporación ao grao desde unha titulación dalgunha regulación anterior  

 

Mestrados Universitarios  

Acceso á matrícula en titulacións de máster  

 

Curso Ponte de Grao  

 

Traballos Fin de Grao e Mestrado  

 

 

 

Contidos de TFG e TFM  

Consulta a túa matrícula en TFG ou TFM e fai a solicitude de defensa  

Títulos Oficiais  

 

 

 

Expedición  

Aquí podes solicitar o teu título universitario  

Doutoramento 99/2011  

 

 

 

Solicitude de Admisión e Matrícula de 1ª Vez  

 

 

Matrícula de Continuación  

 

 

Expediente  

Consulta o teu expediente e fai os trámites de xestión necesarios para o doutoramento cando corresponda: plan de investigación, documento de actividades, solitide de dedicación a tempo parcial, solicitude de prórroga, etc.  

 

Solicitudes de Estancia  

Solicita a túa estancia fóra da UDC  
SOLICITUDES

  • Solicitudes

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleMANUAIS E GUÍAS
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlue
titleVIDEOTUTORIAIS - LIGAZÓNS
UI Text Box
sizemedium
typeinfo
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0

UI Image
imageUrl/download/attachments/20807794/botonmagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/secretaria
width92%
titleAcceso a SVE
height85px

UI Image
imageUrl/download/attachments/20807794/botonmagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/matriculaprimeiro
width92%
titleSVE | Primeira vez graos
height110px

UI Image
imageUrl/download/attachments/20807794/botonmagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://matricula.udc.es/loginX
width92%
titleSVE | Primeira vez másters
height110px

UI Text Box
sizemedium
typetip

INCIDENCIAS

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleFAQs - Preguntas frecuentes

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleSolución de erros

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleHOW-TO - Cómo facer

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleArtigos relacionados
Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "label" and space = "SIC"


UI Text Box
sizemedium
typeinfo
SE DESEXA MÁIS INFORMACIÓN PODE CONSULTAR AS SEGUINTES PÁXINAS OU AXUDAS
  • Descrición link externo 1

  • Descrición link externo 2
  • Descrición link externo 3
UI Text Box
typeinfo

Data actualización : xx28/xx12/xxxx2018

Servizo : (nome do servizoSecretaría Virtual para Estudantes (SVE)

Grupo : Software e aplicacións

Clase : SERVIZOS ENTREGADOS, SERVIZOS DE ACCESO, APLICACIÓNS

Documentador : nombre do documentador
Show If
useraxap,axea,adm_conf,cau,rede,sistemas
groupUSER_SIC

Documentador : Antonio Ventura Novas