Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Button
colorblue
iconsearch
tooltipvolver á páxina de catálogo de servizos
title<- VOLVER
url/pages/viewpage.action?pageId=50529997

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
titleA continuación móstranse os servizos TIC do grupo seleccionado


UI Children
columns3
displayblock


UI Text Box
sizelarge

Busca o servizo sobre o que queres poñer unha incidencia, solicitude e/ou atopar máis información

Search
spaceKey@self
placeholderTextfai a túa consulta e selecciona co rato unha das respostas
cql type=page