Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Benvidos ao portal de sevizos TIC da UDC

Panel
bgColor
borderColor
#F2F2F2
purple
titleColorwhite
borderWidth
0
1
livesearch
titleBGColor
size
purple
large
title
placeholder fai a túa consulta
AVISO IMPORTANTE
ui-
imagelinkUrl
text-box
imageUrl https://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/LightSkyBlue.png
sizemedium
typewarning

A UDC pon ao dispor da comunidade universitaria as súas ferramentas e recursos de teletraballo e teleformación. Atoparás ao entrar un novo servizo destacado no catálogo.

UI Button
sizelarge
titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14713770imageUrl

39257161

title| PDI |height150px UI Image

UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/Orchid.jpglinkUrlhttps://axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14713940title| PAS |height150px

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C


UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl

https:

/

/axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/

verde.png

conjunta2.jpg?api=v2
linkUrl

https:

/

/axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
title

| ALUMNADO |

PDI ║ ALUMNADO ║ PAS    ─> Entrar        
height

150px

270px


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
DarkTurquoiseEmisión de
orchid
title
| A un click |

Portal de estudos : grados e mestrados

Futuros estudantes

Matrículas : accesos a modalidades e aplicacións

Preinscripcións Maestrados

Doutoramentos

SAPE (Servicio de asesoramento e promoción do estudante)

Creación de contas de usuario na UDC

Sede electrónica

Campus  móbil -  App da UDC para dispositivos móbiles

Tenda Virtual - Plataforma de venda de  mercadotécnia da UDC

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
SkyBlue
DarkTurquoise
title
| Comunidade UDC |

Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Office365

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico

white
White
borderWidth0
titleBGColor
Orchid
skyblue
title
| Preguntas frecuentes | Content by LabelshowLabelsfalsemax10showSpacefalsesorttitlecqllabel = "kb-troubleshooting-article"
ESTADO DO SERVIZO
HTML
<a href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw" class="twitter-follow-button" data-size="large" data-lang="es" data-show-count="false">Follow @sicudc</a><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


<a data-chrome="noheader noborders" border-color ": class="twitter-timeline" 
data-lang="es" data-height="400" href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw"></a>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Panel
bgColorAliceBlue
titleColor
white
White
borderWidth0
titleBGColor
Orchid
skyblue
title
| Artículos modificados recentemente | Recently Updatedtypespage,blogpost
Novas na UDC

RSS Feed
titleBarfalse
max5

widthhideHeading

showTitlesOnly

100

Popular Labels
styleheatmap

Labels List

true

themesidebar

urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml