Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ui-button
Panel
size
borderColor
large
purple
display
titleColor
block
white
icon
borderWidth
search
1
title
titleBGColor
procura
purple
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC Hide If UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/fondomagenta.png?api=v2linkUrl
titleAVISO IMPORTANTE
UI Text Box
sizemedium
typewarning

A UDC pon ao dispor da comunidade universitaria as súas ferramentas e recursos de teletraballo e teleformación. Atoparás ao entrar un novo servizo destacado no catálogo.

Hide If UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/fondomagenta.png?api=v2linkUrl

UI Button
sizelarge
titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161

titleQUE É AXUDATIC ?height100px

UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

39257161titleQUE É AXUDATIC ?height100px Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
titlePERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
titleALUMNADO
height200px

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C


UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

rectorado

conjunta2.

PNG

jpg?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14713940

50529997
title

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

PDI ║ ALUMNADO ║ PAS    ─> Entrar        
height

200px

270px


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
SkyBluePáxina de avisos
orchid
title
O MÁIS VISTO
Servizos abertos (sen necesidade de identificación)

Portal

de Escritorio virtual (vdi

Moodle. Plataforma de Teleformación

Office 365

Correo electrónico

Wifi

titleColorwhite NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

PanelOrchid
skyblue
title
SERVIZOS DESTACADOS UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/fondomagenta.png?api=v2linkUrl
ESTADO DO SERVIZO
HTML
<a href="https://
axudatic
twitter.
udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161titleQUE É AXUDATIC ?height100px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=43253825
titlecorreo electrónico
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/office365azul.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+Office365
width100º%
titleoffice 365
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+WiFi+na+UDC
titlewifi na UDC
height90px

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image Removed

PaneltitleColorwhite
com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw" class="twitter-follow-button" data-size="large" data-lang="es" data-show-count="false">Follow @sicudc</a><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


<a data-chrome="noheader noborders" border-color ": class="twitter-timeline" 
data-lang="es" data-height="400" href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw"></a>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
Orchid

Image Removed

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Removed

skyblue
title
CENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365
Novas na UDC

RSS Feed
titleBarfalse
max5
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml