Aviso de erro de licenzamento Adobe Professional nos postos de traballo na udc

Estando a usar o programa Acrobat Professional saen unhas xanelas nas que piden introducir un usuario de adobe, e/ou o código de licenza:   accede aquí para ver información sobre como proceder

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161
width85%
titlePRESENTACIÓN E USO DE QUE É AXUDATIC
height100px

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
titlePERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height200px


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
titleALUMNADO
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/rectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
titlePERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height200px
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
title NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleSERVIZOS DESTACADOS

ui-button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
iconnews
titleAVISOS
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewrecentblogposts.action?key=SIC
ui-image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondomagentamoodleazul.pngjpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=3925716128410357
titlePRESENTACIÓN E USO DE AXUDATIC | Moodle |
height90px

UI Image
UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagentawifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=4325382545813631
titlecorreo electrónico
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/office365azul.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+Office365
width100º%
titleoffice 365
height90px

imageUrl/download/attachments/14713711/wifi .png?api=v2linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+WiFi+ na + UDC
titlewifi na UDC
height90px
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEBPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365