Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
additionalnone
placeholder fai a túa consulta
typepage


UI Button
colorpurple
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
iconnewssearch
titleNOVAS E AVISOSprocura
urlhttps:/display/axudatic.udc.gal/pages/viewrecentblogposts.action?key=SIC

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
iconhome
titlePORTAL DE SERVIZOS
urlhttps://servizos.udc.es

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA

SIC/Procura+en+AxudaTIC

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

pdi

fondoverde.

png

jpg?api=v2
linkUrlhttps:/

pages

/

viewpage.action?pageId=14713770title| PDI | height175px UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2linkUrl

axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14714049title| ALUMNADO |height175px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/rectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
title| PAS |
height175px

Hide If
special@self

Page Banner
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/LightSkyBlue.png
actionTitleacceso
actionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713770
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi
titlePDI

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

Hide If

UI Image
Page Banner
imageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNG
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height130px

Hide If
special@self

imagefondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/Orchid.jpg
actionTitleacceso
actionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS
Page Banner
image/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
actionTitleacceso
actionUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS39257161
titleQUE É AXUDATIC
height100px

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

orchid1

pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14713940

14713770
title

| PAS | Hide If
special@self

Page Banner
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/verde.png
actionTitleacceso
actionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14714049
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC
titleALUMNADO

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height

130px

200px


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

alumnos1.

png

PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
title

|

ALUMNADO

|

height

130px

200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

servizos2

rectorado.

png

PNG?api=v2
linkUrl

https:

/pages/

servizos.udc.eswidth90%titlePortal de Servizos->

viewpage.action?pageId=14713940
titlePERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height

90px

200px
Páxina de novas e avisos

Información para novo alumnado

Novos traballadores

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlue
title | A UN CLICK |
O MÁIS VISTO


Portal de servizos da UDC

Creación de conta de acceso para novos usuarios da UDC

Recuperación de contrasinal de conta de usuario

Secretaría virtual para estudantes (SVE)

Moodle. Plataforma de Teleformación

Office 365

Plataforma de Correo web outlookelectrónico

Wifi na UDCEscritorio virtual (vdi

Emisión da tarxeta universitaria (TIU)


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
title | NOVAS E AVISOS |

RSS Feed
titleBarfalse
max89
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleSERVIZOS DESTACADOS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://outlookaxudatic.office.comtitleCorreo Outlookudc.gal/display/SIC/Procedemento+para+descargar+correos+de+Zimbra
title| Copia de segurida de Zimbra |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/office365azulmoodleazul.pngjpg?api=v2
linkUrlhttps://wwwaxudatic.udc.es
width100º%
titleoffice 365gal/pages/viewpage.action?pageId=28410357
title| Moodle |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+Aviso+-%3E+WiFi+na+UDCpages/viewpage.action?pageId=45813631
titlewifi na UDC
height90px
12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

Hide If
special@self
Panel
Panel
titleColor
White
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |
Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image ModifiedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
title | ACTUALIDADE UDC |

RSS Feed
titleBarfalse
max8
showTitlesOnlytrue
urlhttps://edicion.udc.es/gl/rss/fontesRSS/principais/rss_actualidade.xml