Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

livesearch
Panel
spaceKey
borderColor
SICsizelargeadditionalnoneplaceholder fai a túa consultatypepage
Panel
titleColorWhitepurple
titleColorwhite
borderWidth01
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA AVISO IMPORTANTE
ui-
imageimage
text-box
imageUrl/download/attachments/14713711/pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height150px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
title| ALUMNADO |
height150px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/rectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
title| PAS |
height150px

Hide If
special@self
Page Banner
sizemedium
typewarning

A UDC pon ao dispor da comunidade universitaria as súas ferramentas e recursos de teletraballo e teleformación. Atoparás ao entrar un novo servizo destacado no catálogo.

UI Button
sizelarge
titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/LightSkyBlue.pngactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14713770descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi titlePDI

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNG
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height130px

Hide If
special@self
Page Bannerimage

39257161
UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/Orchid.jpgactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14713940descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycprotitlePAS
Page Banner
image/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
actionTitleacceso
actionUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
title| PAS |
height130px

Hide If
special@self

Page Banner
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/verde.png
actionTitleacceso
actionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14714049
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC
titleALUMNADO

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C


UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

conjunta2.

png

jpg?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
title

| ALUMNADO |

PDI ║ ALUMNADO ║ PAS    ─> Entrar        
height

130px

270px


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
SkyBlue
orchid
title
| A UN CLICK |

Información para novo alumnado da UDC

Intranet - portal de servizos. Que é ?

Novos traballadores da UDCEscritorio virtual (vdi

Wifi na UDC

Office 365

Correo web outlook

titleColorwhite | NOVAS E AVISOS |

RSS Feed
titleBarfalse
max8
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

PanelOrchidlinkUrl
skyblue
title
SERVIZOS DESTACADOS UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/servizos2.png?api=v2
ESTADO DO SERVIZO
HTML
<a href="https://
servizos.udc.eswidth90%titleIntranet Servizos->height125px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
width90%
titlecorreo web
height75px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/office365azul.png?api=v2
width90%
titleoffice 365
height75px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/AxudaTIC+%7C+Aviso+-%3E+WiFi+na+UDC
width90%
titlewifi na UDC
height75px

Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image Removed

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image Removed

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Removed

Hide If
special@self
PaneltitleColor
twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw" class="twitter-follow-button" data-size="large" data-lang="es" data-show-count="false">Follow @sicudc</a><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


<a data-chrome="noheader noborders" border-color ": class="twitter-timeline" 
data-lang="es" data-height="400" href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw"></a>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
purple
skyblue
title
| ACTUALIDADE
Novas na UDC
|

RSS Feed
titleBarfalse
max

8

5
showTitlesOnlytrue
urlhttps://

edicion

www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/

principais

especificas/rss_

actualidade

sic.xml