Aviso de parada de Epsilon e da aplicación Portal do Persoal por tarefas de mantemento

Hoxe día 30 de setembro, entre as 14:30 e as 15:30 horas, procederase a unha parada por mantemento de Epsilon polo lo que tanto o aplicativo como o Portal do Persoal non estarán dispoñibles.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
bgColor#F2F2F2
borderWidth0
Livesearch UI ImageimageUrl

UI Button
sizelarge

placeholder fai a túa consulta

titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/azul_sc1.pnglinkUrl

pages/viewpage.action?pageId=39257161
UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14713770textBackgroundwhitetitle| PDI |height150px

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C

UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC


Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrlhttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/magentapdi.png?api=v2
linkUrlhttps:/pages/axudatic.udc.galviewpage.action?pageId=50529997
titlePERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height225px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=1471394050529997
textBackgroundwhite
title| PAS |ALUMNADO
height150px225px

UI Image
imageUrl https://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/verde.pngrectorado.PNG?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=1471404950529997
textBackgroundwhite
title| ALUMNOS |PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height150px225px
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
DarkCyan
orchid
title
| A un click |
Servizos abertos (sen necesidade de identificación)

Portal de

estudos : grados e mestrados

Futuros estudantes

Matrículas : accesos a modalidades e aplicacións

Preinscripcións Maestrados

Doutoramentos

SAPE (Servicio de asesoramento e promoción do estudante)

Creación de contas de usuario na UDC

Emisión de

Sede electrónica

Campus  móbil -  App da UDC para dispositivos móbiles

Tenda Virtual - Plataforma de venda de  mercadotécnia da UDC

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
SteelBlueCreación de contas de usuario
skyblue
title
| Comunidade UDC |
Novas na UDC
Wifi na UDC

Preguntas frecuentes

Content by Label
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "kb-troubleshooting-article"

Artículos modificados recientemente

Recently Updated
typespage,blogpost
max5
width100
hideHeadingtrue
themesidebar

Popular Labels
styleheatmap

Labels List

RSS Feed

Office365

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico

Show If
useradm_conf

UI Image
imageUrl/download/attachments/52822197/blanco.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=50529997
width80%
title  █║    ─> Entrar        
height50px