Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth0
LivesearchspaceKeySICimage

UI Button
sizelarge

additionalnoneplaceholder fai a túa consulta Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA
Hide If
special@self
Page Banner

titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/LightSkyBlue.pngactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14713770descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi titlePDI

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNG
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height130px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height150px

Hide If
special@self
Page Bannerimage

39257161
UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/Orchid.jpgactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14713940descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycprotitlePAS
Page Banner
image/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
actionTitleacceso
actionUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
title| PAS |
height130px

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C

UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC


Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

orchid1

pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14713940

50529997
title

| PAS | Hide If
special@self

Page Banner
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/verde.png
actionTitleacceso
actionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14714049
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC
titleALUMNADO

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height

150px

225px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

alumnos1.

png

PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
title

|

ALUMNADO

|

height

130px

225px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

alumnos1

rectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
title

| ALUMNADO |

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height

150px

225px
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoiseskyblue
title | NOVAS E AVISOS | Novas na UDC

RSS Feed
titleBarfalse
max85
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhiteWhite
borderWidth0
titleBGColorOrchidDarkTurquoise
titleSERVIZOS DESTACADOS
UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/office365azul.png?api=v2
linkUrlhttps://servizos.udc.es
width90%
titleAcceso o portal de servizos
height75px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correo.png?api=v2
linkUrlhttps://www.office.com/?auth=2&home=1
width90%
titleOffice365 e Correo
height75px

Historial de avisos

Fin do soporte nos equipos que teñan instalado o sistema operativo Windows 7

Aviso de erro de licenzamento Adobe Professional nos postos de traballo na udc

Aviso sobre UXXI-EC

Aviso de mantemento dos laboratorios B e A na Fac. de Ciencias da Comunicación

Aviso de parada das aplicacións Epsilon e do Portal do persoal por tarefas de mantemento

Show If
useradm_conf

UI Image
imageUrl/download/attachments/

14713711

52822197/

wifi

blanco.

png

PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
width

90%

80%
title

| WiFi na UDC |

  █║    ─> Entrar        
height

75px Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK

Image Removed

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO

Image Removed

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image Removed

Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
title | ACTUALIDADE UDC |
RSS FeedtitleBarfalsemax8showTitlesOnlytrueurlhttps://edicion.udc.es/gl/rss/fontesRSS/principais/rss_actualidade.xml