Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth
borderColor
0

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
additionalnone
placeholder fai a túa consulta

Tabs Container
titlemenu
directionhorizontal
Tabs Page
titlePortada
Tabs Page
lazyloadingtrue
id#actualidade
titleActualidade
Panel
titleColorWhite
borderWidth0purple
titleColorwhite
borderWidth1
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA AVISO IMPORTANTE
hide
ui-
if
text-box
special
size
@self
medium
banneractionUrl
type
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/LightSkyBlue.pngactionTitleacceso
warning

A UDC pon ao dispor da comunidade universitaria as súas ferramentas e recursos de teletraballo e teleformación. Atoparás ao entrar un novo servizo destacado no catálogo.

UI Button
sizelarge
titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14713770descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi titlePDI

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNG
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height130px

Hide If
special@self
Page Bannerimage

39257161
UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/Orchid.jpgactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14713940descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycprotitlePAS
Page Banner
image/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
actionTitleacceso
actionUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
title| PAS |
height130px

Hide If
special@self

Page Banner
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/verde.png
actionTitleacceso
actionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14714049
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC
titleALUMNADO

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C


UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

conjunta2.

png

jpg?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
title

| ALUMNADO |

PDI ║ ALUMNADO ║ PAS    ─> Entrar        
height

130px

270px


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
DarkTurquoiseEmisión de
orchid
title
| FUTUROS ESTUDANTES |

Portal de estudos : graos e mestrados

SAPE (Servicio de asesoramento e promoción do estudante)

Matrícula : acceso a modalidades e aplicacións

Preinscripción en mestrados

Doutoramento

Creación de conta de usuario na UDC

Campus  móbil- App da UDC

Tenda virtual-Plataforma de venda de márketing da UDC

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
SkyBlue PaneltitleColorwhite
DarkTurquoise
title
| SERVIZOS DESTACADOS |

Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Office 365

Correo outlook web

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico

Orchid Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
title | ACTUALIDADE UDC |

RSS Feed
titleBarfalse
max8
showTitlesOnlytrue
urlhttps://edicion.udc.es/gl/rss/fontesRSS/principais/rss_actualidade.xml

Panel
skyblue
title
CENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image Removed

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/office365azul.png?api=v2
linkUrl/display/SIC/OFFICE+365
width90%
titleAcceder a office 365
height75px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correo.png?api=v2
linkUrl/display/SIC/Outlook+web
width90%
titleCorreo outlook web
height75px

Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

ESTADO DO SERVIZO
HTML
<a href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw" class="twitter-follow-button" data-size="large" data-lang="es" data-show-count="false">Follow @sicudc</a><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


<a data-chrome="noheader noborders" border-color ": class="twitter-timeline" 
data-lang="es" data-height="400" href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw"></a>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
purple
skyblue
title
| ACTUALIDADE DO SERVIZO DE INFORMÁTICA |
Novas na UDC

RSS Feed
titleBarfalse
max

8

5
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml