Aviso de erro de licenzamento Adobe Professional nos postos de traballo na udc

Estando a usar o programa Acrobat Professional saen unhas xanelas nas que piden introducir un usuario de adobe, e/ou o código de licenza:   accede aquí para ver información sobre como proceder

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth0
LivesearchspaceKeySIC


UI Button
sizelarge

additional

display

none Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA

block

placeholder fai a túa consulta

iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

special
Hide If

UI Image

@self

Page Banner
https://axudatic.udc.gal/
imageimageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue.png
actionTitleacceso
actionUrlfondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713770
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi
titlePDI

UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNGlinkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770title| PDI | height130px

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

special
Hide If

UI Image

@self

Page Banner
https://axudatic.udc.gal/
imageimageUrl/download/attachments/14713711/Orchid.jpg
actionTitleacceso
actionUrlfondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS
Page Banner
image/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
actionTitleacceso
actionUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS39257161
titleQUE É AXUDATIC
height100px

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

orchid1

pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14713940

14713770
title

| PAS |

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height

130px

200px


hide

ui-

if

image

special@self
Page Bannerimagehttps://axudatic.udc.gal/

imageUrl/download/attachments/14713711/

verde.pngactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049

descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC

titleALUMNADO
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

rectorado.

png

PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

14713940
title

| ALUMNADO |

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height

130px

200px
White
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoiseSkyBlue
title | FUTUROS ESTUDANTES | O MÁIS VISTO
Panel
bgColorAliceBlue
titleColor


Portal de estudos : graos e mestrados

SAPE (Servicio de asesoramento e promoción do estudante)

Matrícula : acceso a modalidades e aplicacións

Preinscripción en mestrados

Doutoramento

Creación de conta de usuario na UDC

Emisión de tarxeta universitaria (TIU)

Campus  móbil- App da UDC

Tenda virtual-Plataforma de venda de márketing da UDC

UI Image
imageUrl/download/attachments/14714049/office365azul.png?api=v2
linkUrl/display/SIC/OFFICE+365
width90%
title| Office 365 |
height75px
UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
width90%
title| WiFi UDC |
height75px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/verde1.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
width90%
title| Escritorio virtual |
height75px

servizos

Creación de conta de acceso para novos usuarios

Recuperación de contrasinal de conta de usuario

Secretaría virtual para estudantes (SVE)

Moodle. Plataforma de Teleformación

Office 365

Correo electrónico

Wifi

Emisión da tarxeta universitaria (TIU)


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
title NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlueOrchid
title | SERVIZOS DESTACADOS |

Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Office365

Correo web

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico

UI Image
imageUrl/download/attachments/

14714049

14713711/

correo

correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/

Outlook+webwidth90%

Procedemento+para+descargar+correos+de+Zimbra
title|

Conta

Copia de

correo

segurida de Zimbra |
height

75px

90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/

14714049

14713711/

secretariaazul

moodleazul.

png

jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

28410357

width90%

title|

Portal do persoal

Moodle |
height

75px

90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

45813631

width90%

title

| Portafirmas |

wifi na UDC
height

75px

90px
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchidSKYBLUE
titleACCEDA A OFFICE 365

Office 365

Hide If
special@self
COÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image AddedWhiteorchid

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

Panel
titleColor
white
borderWidth0
titleBGColor
Orchid
title
| Avisos |
CENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image AddedPanel
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
titleColorWhitewhite
borderWidth0
titleBGColorpurpleDarkTurquoise
title | ACTUALIDADE |

RSS Feed
max10
showTitlesOnlytrue
urlhttps://edicion.udc.es/gl/rss/fontesRSS/principais/rss_actualidade.xml

Hide If
special@self
COLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Added