Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

panel


UI Button

borderWidth

size

0

large

livesearch

display

spaceKeySIC
sizelarge
additionalnone
placeholder fai a túa consulta
Search Box
buttonTextProcura
space@current space

block
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161
titleQUE É AXUDATIC
height100px

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
titlePERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height200px


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049
titleALUMNADO
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/rectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
titlePERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height200px
Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Office365

Correo web

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlueDarkTurquoise
title | SERVIZOS DESTACADOS |
NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleSERVIZOS DESTACADOS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/Procedemento+para+descargar+correos+de+Zimbra
title| Copia de segurida de Zimbra |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/moodleazul.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=28410357
title| Moodle |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=45813631
titlewifi na UDC
height90px
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image AddedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleACCEDA A CENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Office 365Image Added12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

Panel
titleColorWhitewhite
borderWidth0
titleBGColorpurpleDarkTurquoise
title | ACTUALIDADE |
COLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Added