Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth
borderColor
0

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
additionalnone
placeholder fai a túa consulta

Panel
titleColorWhitepurple
titleColorwhite
borderWidth01
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA AVISO IMPORTANTE
hide
ui-
if
text-box
special
size
@self
medium
banneractionUrl
type
imagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/LightSkyBlue.pngactionTitleacceso
warning

A UDC pon ao dispor da comunidade universitaria as súas ferramentas e recursos de teletraballo e teleformación. Atoparás ao entrar un novo servizo destacado no catálogo.

UI Button
sizelarge
titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14713770descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi titlePDI

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNG
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height130px

Image Removed

Hide If
special@self
Page Bannerimage

39257161
UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/Orchid.jpgactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

14713940descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycprotitlePAS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
title| PAS |
height130px

Hide If
special@self
Page Bannerimagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/verde.pngactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14714049descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDCtitleALUMNADO

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C


UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

conjunta2.

png

jpg?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
title

| ALUMNADO |

PDI ║ ALUMNADO ║ PAS    ─> Entrar        
height

130px

270px


Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
DarkTurquoiseEmisión de
orchid
title
| FUTUROS ESTUDANTES |

Portal de estudos : graos e mestrados

SAPE (Servicio de asesoramento e promoción do estudante)

Matrícula : acceso a modalidades e aplicacións

Preinscripción en mestrados

Doutoramento

Creación de conta de usuario na UDC

Campus  móbil- App da UDC

Tenda virtual-Plataforma de venda de márketing da UDC

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
SkyBlue
DarkTurquoise
title
| SERVIZOS DESTACADOS |

Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Office365

Correo web

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleACCEDA A OFFICE 365

Office 365

Panelpurple Hide If
special@self
panel
skyblue
title
| ACTUALIDADE |

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

ESTADO DO SERVIZO
HTML
<a href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw" class="twitter-follow-button" data-size="large" data-lang="es" data-show-count="false">Follow @sicudc</a><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


<a data-chrome="noheader noborders" border-color ": class="twitter-timeline" 
data-lang="es" data-height="400" href="https://twitter.com/sicudc?ref_src=twsrc%5Etfw"></a>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColor
orchid
skyblue
title
| Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
Novas na UDC

RSS Feed
titleBarfalse
max5
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml