Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth0
LivesearchspaceKeySICimage

UI Button
sizelarge

additionalnoneplaceholder fai a túa consulta Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA
Hide If
special@self
Page Banner

titleQue é AxudaTIC
urlhttps://axudatic.udc.gal/

download/attachments/14713711/LightSkyBlue.pngactionTitleaccesoactionUrl

pages/viewpage.action?pageId=39257161
UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=

14713770descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi titlePDI

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNG
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770
title| PDI |
height130px

Hide If
special@self
Page Bannerimagehttps://axudatic.udc.gal/download/attachments/14713711/Orchid.jpgactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713940descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycprotitlePAS

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C

UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC


Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorORCHID
titleINCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/orchid1pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=1471394050529997
title| PAS |PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height130px225px

hide

ui-

if

image

special@self
Page Bannerimagehttps://axudatic.udc.gal/

imageUrl/download/attachments/14713711/

verde.pngactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC

50529997
titleALUMNADO
height225px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

rectorado.

png

PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

50529997
title

| ALUMNADO |

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height

130px

225px
Creación de contas de usuario white
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlueskyblue
title | SERVIZOS DESTACADOS |
Novas na UDC
titleColor

Wifi na UDC

RSS Feed
Office365
titleBar

Correo web

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico

Panel

false
max5
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorOrchidDarkTurquoise
titleACCEDA A OFFICE 365

Office 365

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
title | ACTUALIDADE |

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

Historial de avisos

Fin do soporte nos equipos que teñan instalado o sistema operativo Windows 7

Aviso de erro de licenzamento Adobe Professional nos postos de traballo na udc

Como poño o meu office 2016 en galego?

Como poño o meu windows 10 en galego?

Aviso sobre UXXI-EC

Aviso de mantemento dos laboratorios B e A na Fac. de Ciencias da Comunicación

Aviso de parada das aplicacións Epsilon e do Portal do persoal por tarefas de mantemento

Show If
useradm_conf

UI Image
imageUrl/download/attachments/52822197/blanco.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=50529997
width80%
title  █║    ─> Entrar        
height50px

App UDC.gal