Aviso de erro de licenzamento Adobe Professional nos postos de traballo na udc

Estando a usar o programa Acrobat Professional saen unhas xanelas nas que piden introducir un usuario de adobe, e/ou o código de licenza:   accede aquí para ver información sobre como proceder

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Button
sizelarge

displayblockiconsearch

title

procura

Que é AxudaTIC
urlhttps:/

display

/

SIC/Procura+en+AxudaTIC Hide If UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/fondoverde.jpg?api=v2linkUrl
Hide If

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/fondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161
titleQUE É AXUDATIC
height100px

Panel

axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161
UI Button
sizelarge
titleComo poño incidencias
urlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C

titleCOMO POÑO INCIDENCIASheight100px

UI Button
sizelarge
displayblock
iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC


Panel
bgColoraliceblue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurpleORCHID
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA INCIDENCIAS, SOLICITUDES E SERVIZOS


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=1471377050529997
titlePERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height200px225px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=1471404950529997
titleALUMNADO
height200px225px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/rectorado.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=1471394050529997
titlePERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height200px225px
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoiseskyblue
title NOVAS Novas na UDC

RSS Feed
titleBarfalse
max95
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
bgColorAliceBlue
titleColorwhiteWhite
borderWidth0
titleBGColorOrchidDarkTurquoise
titleSERVIZOS DESTACADOS
UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/Procedemento+para+descargar+correos+de+Zimbra
title| Copia de seguridad de Zimbra |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/moodleazul.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=28410357
title| Moodle |
height90px

Historial de avisos

Aviso de mantemento dos laboratorios B e A na Fac. de Ciencias da Comunicación

Aviso de parada das aplicacións Epsilon e do Portal do persoal por tarefas de mantemento

Show If
useradm_conf

UI Image
imageUrl/download/attachments/

14713711

52822197/

wifi

blanco.

png

PNG?api=v2
linkUrl

https:

/

/axudatic.udc.gal/

pages/viewpage.action?pageId=

45813631

50529997

title

width

wifi na UDC height90px
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorSKYBLUE
titleCOÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image Removed

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image Removed

Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Removed

80%
title  █║    ─> Entrar        
height50px