Aviso de erro de licenzamento Adobe Professional nos postos de traballo na udc

Estando a usar o programa Acrobat Professional saen unhas xanelas nas que piden introducir un usuario de adobe, e/ou o código de licenza:   accede aquí para ver información sobre como proceder

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth0

Livesearch
spaceKeySIC
sizelarge
additionalnone
placeholder fai a túa consulta
Search Box
buttonTextProcura
space@current spacePanel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA